Category Menedżer Radzi

W okresie przedświątecznym pracodawcy często wkładają czapkę Mikołaja i przyznają swoim pracownikom różnego rodzaju benefity i świadczenia.

Mogą mieć one różną postać – są to karty podarunkowe, bony czy talony, a także świadczenia pieniężne. W tym artykule znajdziesz podpowiedź jak rozliczyć prezenty dla pracowników w systemie Wapro Gang.

Rozliczenie świadczeń pieniężnych jest proste. W zależności od źródła finasowania wybieramy typ listy:

 • Lista ZFSS

  benefity finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 • Lista dodatkowa

  benefity finansowane ze środków pracodawcy.

Kwotę benefitu wypłacamy poprzez składniki:

 • Świadczenie pieniężne [nominał]

  w przypadku typu listy Lista ZFSS,

 • Dodatek (podst.skł.na ubez.społ.,do opodatkowania)

  lub Dodatek (do opodatkowania) w przypadku typu listy Lista dodatkowa.

Obciążenie pracownika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek pomniejszy kwotę wypłacanego benefitu.

Rozliczenie świadczeń rzeczowych takich jak np. bony czy talony jest nieco bardziej skomplikowane.

Benefity finansowane z ZFŚS rozliczamy, wybierając typ listy Lista ZFSS poprzez składnik Świadczenie rzeczowe [nominał]. Jeżeli suma rzeczowych i pieniężnych świadczeń, które zostały sfinansowane ze środków ZFŚS nie przekroczyły w roku 2023 kwoty 2000 zł, to pracownik nie jest obciążany zaliczką na podatek i rozliczenie pracownika jest zakończone.

Jeżeli suma rzeczowych i pieniężnych świadczeń przekroczyły kwotę 2000 zł, to pracownik jest obciążany zaliczką na podatek. Na liście wyświetli się ujemna wartość składnika NETTO, którą należy rozliczyć na kolejnej utworzonej liście podstawowej w składniku Potrącenie 3 (pomniejsza wypłatę).

W przypadku świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków pracodawcy, należy rozliczyć je wybierając typ listy Lista dodatkowa poprzez składniki Dodatek (podst.skł.na ubez.społ.,do opodatkowania) lub Dodatek (do opodatkowania) oraz składnik Potrącenie (pomniejszające wypłatę), w którym wprowadzamy kwotę świadczenia.

Podobnie jak w przypadku typu Lista ZFSS wyświetla się ujemna wartość składnika NETTO, którą należy rozliczyć na kolejnej utworzonej Liście podstawowej poprzez składnik Potrącenie 3 (pomiejsza wypłatę).

W przypadku większej ilości pracowników, którym wypłacane jest świadczenie do przeniesienia kwoty składnika NETTO z jednego typu listy do składnika Potrącenie na Liście podstawowej, można wykorzystać mechanizm eksportu danych listy płac do pliku Excel oraz importu danych i pracowników z plików Excel na listy płac.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: