Category Menedżer Radzi

Nowy rok – nowe wyzwania kadrowe.

Zanim rzucisz się w wir wprowadzania noworocznych zmian i udoskonaleń, nie zapomnij o zakończeniu starego roku. Przed Tobą szereg operacji, których nie wykonujesz w codziennej pracy, a które są niezbędne do zamknięcia 2023 r.

Jak przygotować program Wapro Gang do pracy w nowym roku?

Aby z czystym sumieniem przejść do noworocznych obowiązków, najpierw:

 • rozlicz urlopy wypoczynkowe,
 • zweryfikuj dane w kartotekach,
 • wprowadź dane nowego roku do kalendarzy pracowników.

Rozliczanie urlopów wypoczynkowych

Funkcja ta jest dostępna w menu Kartoteki | Zamkniecie roku, po wybraniu pozycji Rozliczenie urlopów wypoczynkowych. Wymaga podania roku, którego zamknięcie dotyczy oraz zaznaczenia osób, którym dany rok ma być zamknięty. Do zaznaczenia osób możesz wykorzystać opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy Zaznacz | Zaznacz wszystko.

Zadaniem tej opcji jest pomniejszenie zaległego urlopu wypoczynkowego z lat ubiegłych o wykorzystany urlop w roku zamykanym. Jeżeli z rozliczenia wynika, że na koniec zamykanego roku pozostał niewykorzystany urlop, to rejestrowany jest on w kartotece Zaległe urlopy wypoczynkowe i ma wpływ na ilość urlopu do wykorzystania w bieżącym roku.

Operacje rozliczenia urlopów wypoczynkowych można wykonywać wielokrotnie (np. w przypadku wprowadzenia nowych nieobecności urlopowych w grudniu).

 

Uzupełnianie danych w kartotekach

Wypełnienie kartotek danymi na nowy rok jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu. Dane, które powinieneś uzupełnić to:

 • Progi podatkowe,
 • Koszty uzyskania i ulgi podatkowe,
 • Współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • Minimalne wynagrodzenie,
 • Przeciętne wynagrodzenie do celów ZUS.

Dane te zostały wcześniej przygotowane w naszych systemach aktualizacji danych – wystarczy, że zasilisz nimi swoje systemy. Aby to zrobić, przejdź do widoku Operacje | Inne operacje | Aktualizacja danych kartotek systemowych lub poczekaj, aż system pobierze dane automatycznie.

 

Wprowadzanie danych nowego roku do kalendarzy pracowników

W programie Wapro Gang nie tworzy się nowych kalendarzy na kolejny rok, tylko dodaje nowy rok w istniejących kalendarzach.

W większości przypadków dodanie nowego roku w kalendarzu sprowadza się do użycia opcji:

 • Wypełnianie grafika wg – wzorca tygodniowego,
 • Zmień dzień – pozwala wprowadzić święta ruchom.

Procedura tworzenia kalendarzy uwzględniająca przypadek pracownika pracującego w niepełnym wymiarze czasu pracy, została opisana w artykule Kalendarze (Grafiki pracy) w programie WAPRO Gang – wybrane zagadnienia.

Jeśli posiadasz wariant BIURO i BIURO PLUS, możesz skorzystać z ułatwień w modyfikowaniu kalendarzy.

Pozwalają na to opcje:

 • Kopiuj do innych kalendarzy –

  pozwala uzupełnić dane w innym kalendarzu tej lub innej firmy danymi wskazanego roku,

 • Grupowo w procedurze wypełniania kalendarza wg wzorca tygodniowego –

  pozwala zastosować wybrany wzorzec do wypełnienia innych kalendarzy w tej lub innej firmie.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: