Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych ze sposobem naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spozywczych

W dniu 21 września 2009 otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź z Agencji Rynku Rolnego związaną ze sposobem naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych na poszczególnych fakturach (poza mlekiem). W związku z powyższym usunęliśmy poprzedni artykuł związany z naszymi wątpliwościami dotyczącymi możliwych wariantów obliczeń.

Przepraszamy użytkowników naszych programów za zamieszanie związanie z tym tematem i ciągłe zmiany algorytmów naliczających te wpłaty, ale nie było dotąd jasnej odpowiedzi jak należy to robić. Wszystkie interpretacje informowały tylko, że zgodnie z Ordynacją Podatkową. A przecież wpłaty podatku VAT też są naliczane zgodnie z Ordynacją Podatkową a jednak liczy się je zupełnie inaczej.

Przede wszystkim podatek VAT liczy się w fakturach dokładnie a zaokrągla się tylko łączny podatek (naliczony i należny) dopiero w momencie wypełniania deklaracji. W naszym przypadku należy te zasady stosować do każdej pozycji faktury.

Z otrzymanej odpowiedzi jasno wynika, że każdą pozycje pozycję faktury należy zaokrąglać oddzielnie tzn. zaokrąglić podstawę naliczenia wpłaty -> naliczyć wpłatę -> zaokrąglić wpłatę a na koniec zsumować tak naliczone wpłaty w obrębie funduszy, do których są kierowane.

Wariant ten nie był przez nas dotąd brany w ogóle pod uwagę, jako najmniej prawdopodobny ponieważ najmniej opłacalny dla funduszy oraz trochę niesprawiedliwy dla niektórych producentów ww. artykułów. Dodaliśmy go dopiero w dniu dzisiejszym do poprawki, o której pisałem w usuniętym artykule. Dla tych, którzy nie czytali poprzedniego artykułu wyjaśniam, że aby zmienić algorytm obliczania przez program wpłat na fundusze promocji artykułów rolno – spożywczych w wystawianych fakturach VAT RR należy pobrać z naszej plikowi odpowiednią poprawkę (http://wapro24.pl/plikownia/WF-Mag/Windows/7.40.6 - wydanie 2/ fakturyRR_zaokraglenia.zip) i zainstalować. W czasie instalacji program zapyta o wariant algorytmu obliczeniowego. Aby wybrać zgodny z bieżącą (posiadaną przez nas) interpretacją proszę wybrać numer 5.

Poniżej cytuję dokładnie fragment ww. odpowiedzi:

„Obowiązujące do wpłat na fundusze promocji zasady zaokrąglania przewidziane w przepisie art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wskazują iż zarówno podstawa naliczenia wpłaty jak również kwota wpłaty podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Mając na względzie powyższe wskazane przepisy prawa należy naliczyć wpłaty na fundusz od każdej pozycji faktury wartości netto z zastosowaniem zasad zaokrąglania, a następnie uzyskane kwoty wpłat na fundusz promocji, po zaokrągleniu zsumować.”

W wyżej wymienionej odpowiedzi Agencji Rynku Rolnego nie uzyskaliśmy jeszcze wyjaśnień związanych z sposobem naliczania dla mleka, którego podstawą naliczenia wpłaty jest waga a nie wartość netto. W związku z tym dalej nie wiemy jak postąpić w tym przypadku. Na wyjaśnienie tego problemu jeszcze czekamy.

Na zakończenie zwracam uwagę na sytuacje, które mogą budzić Państwa wątpliwości a nie są błędem obliczeniowym zastosowanego przez nas algorytmu.

Np. jeden producent który sprzeda wiele pozycji asortymentowych poniżej 495 zł każda
- np. jedna pozycja 494 zł netto X 0,1% = 0,494 -> 0,49 zł wpłaty-> po zaokrągleniu "0",

nie zostanie obciążony kwotą wpłaty na fundusz a drugi sprzedający jedną pozycję asortymentową na kwotę większą lub równą od 495 zł zapłaci

- np. pozycja 495 zł netto x 0,1% = 0,495 -> 0,50 zł -> po zaokrągleniu 1,00 zł.

Innym przypadkiem mogącym budzić wątpliwości jest sytuacja w której np. jeden asortyment wystąpi na fakturze w kilku odmianach czy gatunkach i np. jedna lub dwie pozycje będą mniejsze od wspomnianych wyżej 494 złotych. Wtedy potrącenie naliczy się tylko od tych pozycji asortymentowych, które przekraczają tę kwotę a od pozostałych nie.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: