FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Wersję SQL-a można sprawdzić poprzez aplikację Wapro – Konfigurator SQL, dostarczaną wraz z naszym oprogramowaniem....
Podczas próby odtworzenia archiwum bazy danych pokazuje się błąd [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Cannot...
W celu wykonania archiwum bazy danych, należy: Na komputerze z MSSQL uruchomić program ARCHIWIZATOR BAZ...
Tryb sumowania Brutto na dokumencie handlowym. Parametr ten można ustawić w opcjach Administrator-> Definicje-> Typy...
Jeśli zgubiliśmy lub zapomnieliśmy hasło do programu i chcemy je odzyskać, to jest to możliwe....
W kartotece pracowników widać jedynie pracowników zatrudnionych w tym roku? W większości przeglądarek w programie...
W poniższym materiale przedstawimy sposób rozliczania w programie WAPRO Gang członków zarządu sprawujących funkcję na...
W programie WAPRO Gang można rozliczać wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem kosztów autorskich. Program zawiera różne...
Aby przesłać „pracownika” do archiwum kartoteki osobowej, przechodzimy na zakładkę „Kartoteki” i wybieramy „Kartoteka osobowa”,...

Sprawdź pozostałe
usługi wsparcia!