Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Podczas próby odtworzenia archiwum bazy danych pokazuje się błąd [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Cannot open backup device ... Operating system error 5 (Odmowa dostępu)

Poniższy komunikat może pojawiać się na SQL Server od wersji 2005

KW11-003-01

W przypadku wystąpienia tego komunikatu należy zmienić, we właściwościach usługi SQL Server parametry uwierzytelniania. Przed przystąpieniem do tej operacji należy wyłączyć archiwizator i wszystkie inne programy, które korzystają z serwera SQL.
Następnie otwieramy, w systemie Windows, Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi i odszukujemy na liście SQL Server posiadający nawias po prawej stronie.
Klikamy na niej prawym klawiszem myszy i wybieramy z menu, które się pokaże właściwości, a następnie przechodzimy na zakładkę „logowanie” i ustawiamy „lokalne konto systemowe”. Kolejnym krokiem jest zastosowanie zmian i akceptacja komunikatu informującego o konieczności ponownego uruchomienia tej usługi.

KW11-003-02

Po zamknięciu okna właściwości usługi SQL Server (nazwa instancji) musimy ją jeszcze ponownie uruchomić. W tym celu klikamy na tej usłudze prawym klawiszem i wybieramy z menu „Uruchom ponownie”. Po zakończeniu tej operacji zamykamy okno usług i przystępujemy do odtworzenia archiwum.