Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Komunikat „[Microsoft][ODBC SQL ServerDriver][SQL Server] The database was backed up on a server ruuning version 13.00.5026. That version in incompatible with this server …” mówi o tym, że próbujemy odtworzyć archiwum pochodzące z serwera SQL2016, na serwerze starszym

Komunikat ten oznacza, że użytkownik próbuje odtworzyć archiwum wykonane na SQL-u w wersji 2016 na 2012. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe. W tej sytuacji należy zainstalować SQL Server w wersji 2016.

W przypadku gdy z serwera SQL korzystają programy innych firm zalecane jest zainstalowanie jego nowej instancji dla aplikacji WAPRO ERP zamiast usuwania istniejącej.

Operacje te powinien wykonać informatyk.

Powrót do FAQ