Category FAQ
WAPRO Gang, Administracja bazą danych

W celu wykonania archiwum bazy danych, należy:

1. Uruchomić program ARCHIWIZATOR BAZ DANYCH:
a) Klikamy Start systemu Windows.
b) Wybieramy: Programy -> WAPRO -> WAPRO Gang -> Archiwizator baz danych.
2. Na ekranie powinno się pojawić:

GW02-001_1

a) Zaznaczamy opcję ARCHIWIZACJA (UTWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ).
b) Wpisujemy login i hasło dla użytkownika SA, nie zaznaczając przy tym opcji UWIERZYTELNIANIE WINDOWS.
c) Jeżeli serwer SQL został zainstalowany w trybie MIXED MODE, to możemy zaznaczyć opcję UWIERZYTELNIANIE WINDOWS, a login i hasło pozostawić puste.
d) Klikamy przycisk POŁĄCZ Z SERWEREM.
3. W kolejnym oknie:

GW02-001_2

a) Z lewej strony zaznaczamy nazwę bazy danych, którą chcemy zarchiwizować.
b) W polu KATALOG DOCELOWY wybieramy miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisane archiwum.
c) Wciskamy przycisk ARCHIWIZUJ.