Category FAQ
WAPRO ERP

W celu wykonania archiwum bazy danych, należy:

 1. Na komputerze z MSSQL uruchomić program ARCHIWIZATOR BAZ DANYCH:
  a) Wybieramy Start systemu Windows lub klawisz WIN i wpisujemy Archiwizator baz danych.

 2. Na ekranie powinno się pojawić:

  a) Wybieramy domyślnie zaznaczoną opcję Archiwizacja (utworzenie kopii zapasowej).
  b) Pole „Nazwa serwera” powinno wypełnić się samo, ewentualnie z rozwijanej listy należy wskazać odpowiedni serwer.
  c) Jeżeli mamy uprawnienia administratora systemu to możemy zaznaczyć Uwierzytelnianie Windows. W przeciwnym przypadku podajemy login i hasło konta na SQL.
  d) Klikamy przycisk Zaloguj.
 3. W kolejnym oknie:

  a) Z lewej strony zaznaczamy nazwę bazy danych, którą chcemy zarchiwizować.
  b) W polu „Katalog docelowy” wybieramy miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisane archiwum.
  c) Wciskamy przycisk Archiwizuj.

Powrót do FAQ