FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Nota odsetkowa. Noty odsetkowe wystawiamy do rozrachunku podglądając jego zapłaty. Będąc w opcji operacje handlowe...
Aby rozliczyć koszty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych tzw. kilometrówkę. Należy wejść...
Opis wprowadzania do programu przykładowego automatu dekretującego dokument na podstawie zapisów w rejestrze VAT.
Aby możliwy był transfer list płac do programu WAPRO Fakir, musimy najpierw dokonać stosownych ustawień...
Koszty uzyskania przychodów oraz wysokość ulgi podatkowej wprowadzamy do systemu w dwóch etapach: 1. Po...
Stawkę składki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzamy do KARTOTEKI -> KARTOTEKI FIRMY -> STOPA PROCENTOWA NA...
Opis przedstawia jedną z możliwych przyczyn niekompletności danych na deklaracji VAT-UE. Możliwym źródłem problemów jest...
Komunikat „[Microsoft][ODBC SQL ServerDriver][SQL Server] The database was backed up on a server ruuning version...
Podczas próby podpisania e-deklaracji pojawia się komunikat: „Żadna ze wskazanych nie może być podpisana, gdyż...

Sprawdź pozostałe
usługi wsparcia!