Category FAQ
WAPRO Mag, Konfiguracja użytkownika

Czcionki na listach dokumentów/asortymentów.

W konfiguracji użytkownika są parametry odpowiedzialne za wielkość czcionek : „rozmiar czcionki na listach dokumentów” oraz rozmiar odstępu na listach dokumentów.