Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Opis wprowadzania do programu przykładowego automatu dekretującego dokument na podstawie zapisów w rejestrze VAT.

A. Tworzenie wyróżników dekretacji VAT

1. Wybrać stosowną opcję z menu „Definicje”.

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW07-004-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW07-004-01w

2. Wskazać rejestr VAT i wyróżnik (numer), w którym będzie wprowadzana nowa wartość.
3. Kliknąć na przycisk „Dodaj”.

FW07-004-02

4. Wpisać symbol wyróżnika – może to być dowolny ciąg znaków, w tym przypadku np. „T”.
5. Kliknąć na przycisku „Zapisz” by zapisać wprowadzony wyróżnik.

FW07-004-03

6. Kliknąć na przycisk „Zamknij” aby zakończyć wprowadzanie wyróżników.

FW07-004-04

Operacje od punktu 2. do 5. można wykonywać wielokrotnie, aby wprowadzić kolejne wyróżniki VAT.

B. Tworzenie automatu VAT

1. Wybrać stosowną opcję z menu „Definicje”.

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW07-004-05

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW07-004-05w

2. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.
3. Ustawić:
a. stosowny typ rejestru („Typ”), z którym ma współpracować automat – rozwijana lista,
b. nazwę automatu („Nazwa”),
c. konto dla kwoty brutto („Konto dla brutto”). Program sam, na podstawie typu rejestru (patrz punkt a.) określi stronę po której ma zostać zadekretowana kwota brutto. Litera „x” w numerze konta oznacza analitykę kartotekową.
4. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.

FW07-004-07

5. Ustawić:
a. warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę – dla każdej dekret będzie generowany, chyba, że z wyróżników będzie wynikać coś innego,
b. rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”).
6. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrano wyróżnik „T” – dekret będzie generowany tylko, jeśli podczas wprowadzania zapisu do rejestru VAT w polu wyróżnik „1” zostanie ustawiona wyróżnik „T”.
7. Ustawić konto na które ma być zadekretowana kwota netto w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 5a i 6.
8. Kliknąć na przycisk „Zapisz”.

FW07-004-08

9. Kliknąć ponownie na „Dodaj”, aby dodać nowy dekret.

FW07-004-09

10. Ponownie ustawić:
a. warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę – dekret będzie generowany dla każdej z nich, chyba, że z wyróżników będzie wynikać coś innego,
b. rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”).
11. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrano wyróżnik „U” – dekret będzie generowany tylko, jeśli podczas wprowadzania zapisu do rejestru VAT w polu wyróżnik „1” zostanie ustawiona wyróżnik „U”.
12. Ustawić konto na które ma być zadekretowana kwota netto w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 10a i 11.
13. Kliknąć na przycisku „Zapisz”.

FW07-004-10

14. Po raz kolejny wybrać „Dodaj”.

FW07-004-11

15. Ponownie ustawić:
a. warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę,
b. rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”).
16. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrano znak „*” – dekret będzie powstawał w każdym przypadku – niezależnie od treści pola wyróżnik 1, chyba że wystąpi niezgodność z treścią pola „Stawka VAT”.
17. Wskazać konto na które ma być zadekretowana kwota netto w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 15a i 16.
18. Kliknąć na przycisku „Zapisz”.

FW07-004-12