Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Wersję SQL-a można sprawdzić poprzez Konfiguratora SQL, dostarczanego wraz z naszym oprogramowaniem.

Wersję zainstalowanego serwera SQL można sprawdzić w naszym konfiguratorze: Start -> Programy -> WA-PRO -> WF-KaPeR dla Windows -> Konfigurator SQL

Na poniższym zrzucie ekranu widoczne są:

KW11-007-01

SQL 2005 – pierwsza cyfra numeru wersji to 9
SQL 2008 – pierwsze cyfry numeru wersji to 10.0.
SQL 2008R2 – pierwsze cyfry numeru wersji to 10.50.

Oznaczenie SQL-a 2000 zaczynałoby się od cyfry 8.