Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Inne

Wersję SQL-a można sprawdzić poprzez aplikację Wapro – Konfigurator SQL, dostarczaną wraz z naszym oprogramowaniem.

Wersję zainstalowanego serwera SQL można sprawdzić w naszym konfiguratorze: Start → Programy → Wapro → Konfigurator SQL

Na poniższym zrzucie ekranu widoczne są:

SQL 2014 – pierwsza cyfra numeru wersji to 12.

SQL 2016 – pierwsza cyfra numeru wersji to 13.

SQL 2017 – pierwsze cyfry numeru wersji to 14.

Powrót do FAQ