Category Menedżer Radzi

Od 1 stycznia 2013 zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące wystawiania faktur.
Zachęcamy do zapoznania się również z treścią broszury zatytułowanej „Zmiany w zakresie fakturowania” dostępnej na serwerze Ministerstwa Finansów do której link podajemy w niniejszym artykule .

W związku z nowelizacjami prawa zawartymi w rozporządzeniach przygotowane zostały zaktualizowane wersje oprogramowania. Zmiany zawarte w rozporządzeniach dotyczą głównie programów WAPRO Mag, WF-MAG dla DOS oraz WAPRO Fakturka.

Od 1 stycznia 2013 zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące wystawiania faktur, a są to:

  1. Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428), zwane dalej „rozporządzeniem fakturowym”;
  2. Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zwane dalej „rozporządzeniem elektronicznym”.

W związku z nowelizacjami prawa zawartymi w rozporządzeniach przygotowaliśmy zaktualizowane wersje naszego oprogramowania, zmiany zawarte w tych rozporządzeniach dotyczą głównie programów WAPRO Mag, WF-MAG dla DOS oraz WAPRO Fakturka. Po opublikowaniu nowych wersji natychmiast pojawiło się wiele pytań z Państwa strony, wątpliwości związanych z formą, treścią i nadrukami aktualnie wystawianych przez programy faktur sprzedaży.

Aby mogli Państwo łatwiej zapoznać się zmianami prawa wprowadzonymi w/w. rozporządzeniami, łatwiej zrozumieć intencje, rozwiać swoje wątpliwości zachęcam do zapoznania się z treścią broszury dostępnej na serwerze Ministerstwa Finansów, zatytułowanej „Zmiany w zakresie fakturowania”.

Treść broszury nie nosi żadnych oznaczeń, że dokument opublikowany został przez Ministerstwo Finansów, nie zawiera podpisu autoryzującego treść jedynie adres, pod którym dostępny jest dostępna świadczy o jego pochodzeniu, dlatego link zaprezentujemy w sposób jawny:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf.

Treść broszury dotyczy obu w/w. rozporządzeń. W pierwszej części znajduje się wstęp zawierający wyjaśnienie przyczyn tych nowelizacji, ale w dalszej części znajdziecie Państwo wyjaśnienie i interpretację najbardziej dyskusyjnych przepisów. Znajdziecie tam Państwo wyjaśnienie takich problemów jak sposób opisów faktur, co musi znaleźć się na fakturze a co może i jest dozwolone, jakich nazw podatników można używać na fakturach i wiele innych, włącznie z wyjaśnieniem co należy rozumieć pod takimi pojęciami:

  • Kontrola biznesowa
  • Wiarygodna ścieżka audytu;

Wszystko podane jest w sposób jasny, czytelny i zrozumiały. Zachęcam do lektury.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: