Category Menedżer Radzi

W programie WAPRO JPK w dniu 11.02.2017 dodano dwie nowe funkcjonalności: operację wstępnej weryfikacji danych oraz automatyczne uzupełnianie pustych pól tekstowych.

W dniu 11 lutego 2017 opublikowane zostało rozszerzenie online do programu WAPRO JPK wersja 8.21.2. W programie dodano dwie nowe funkcjonalności: operację wstępnej weryfikacji danych oraz automatyczne uzupełnianie pustych pól tekstowych słowem ‘brak’.

Po uruchomieniu kreatora importu, przed operacją pobierania danych do plików:

  • JPK_VAT z programów WAPRO Fakir i WAPRO Kaper
  • JPK_FA z programu WAPRO Fakir wariant Budżet

Dodana została operacja wstępnej weryfikacji danych w programie źródłowym. Program sprawdza w danych programów czy zawierają wymagany komplet danych do przygotowania plików JPK. W przypadku wykrycia braków lub błędów tworzy ich listę i przerywa pracę kreatora.

Różnica pomiędzy wstępną weryfikacją a istniejącą od początku w programie walidacją online jest taka, że wstępna weryfikacja tworzy bardziej przystępne komunikaty i o ile to możliwe podaje dokładne szczegóły gdzie znaleźć błąd lub brak danych.

Proces wstępnej weryfikacji tworzy listę błędów oraz ostrzeżeń. Jeżeli na liście pojawią się błędy, proces importu należy przerwać i poprawić dane w programie źródłowym. Natomiast jeżeli pojawią się tylko ostrzeżenia, decyzja należy do użytkownika. Na przykład puste pola numeru identyfikacji podatkowej, adresów kontrahentów oznaczane są jako ostrzeżenia. W przypadku pojawienia się wyłącznie ostrzeżeń proces importu może być kontynuowany. Listę znalezionych braków należy dokładnie sprawdzić i w uzasadnionych przypadkach można kontynuować pobieranie danych.

Wyżej wymienione rozszerzenie online dodało również funkcjonalność automatycznego uzupełniania pustych pól słowem ‘brak’. Jak wyżej napisano, wstępna weryfikacja oznacza tego typu braki jako ostrzeżenie, w związku z tym możliwa jest kontynuacja importu i wypełnienie tych pól słowem ‘brak’. Spowoduje to, że tak przygotowane pliki przejdą pozytywnie końcową walidację online i będą mogły być wysłane. Jednak takie automatyczne wypełnianie pustych pól można wykorzystać tylko w uzasadnionych sytuacjach, na przykład do uzupełnienia numerów identyfikacji podatkowej kontrahentów będących osobami fizycznymi, lub kontrahentów nieposiadających takich numerów jak na przykład niektórzy kontrahenci zagraniczni.

Listę ostrzeżeń należy bardzo dokładnie sprawdzić. Jeżeli lista zawiera wyłącznie dozwolone braki można kontynuować pracę kreatora i pobrać dane. W przeciwnym przypadku należy kategorycznie przerwać pracę kreatora i uzupełnić dane w programie źródłowym i ponowić import uzupełnionych danych. Jeżeli takie dane nie zostałyby poprawione w programie źródłowym, na serwer Ministerstwa Finansów mogłyby zostać wysłane niepełne dane.

Uwaga dla użytkowników wysyłających informację z programu WAPRO Kaper. Do poprawnej współpracy obu programów wymagana jest aktualna wersja obu programów, WAPRO Kaper co najmniej 8.21.0 oraz WAPRO JPK co najmniej 8.21.2, z zainstalowanymi wszystkimi poprawkami online. Wprawdzie obecnie już wszystkie programy powinny zostać automatycznie zaktualizowane jednak w przypadku pojawienia się jakichkolwiek błędów w trakcie pracy kreatora importu, prosimy o zaktualizowanie poprawek online w obu programach.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: