Category Menedżer Radzi

Jeszcze w tym roku w Portalu HR udostępnimy logowanie za pośrednictwem domeny klienta oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Dzięki temu uwierzytelnianie może być scentralizowane, a organizacja będzie mogła stosować własną politykę bezpieczeństwa.

Logowanie
za pośrednictwem domeny klienta

Dzięki logowaniu domenowemu można korzystać z różnych aplikacji za pośrednictwem jednego konta użytkownika i tego samego hasła. W Portalu HR udostępnimy możliwość logowania za pośrednictwem domeny klienta z wykorzystaniem Office 365. W tym przypadku użytkownik loguje się do portalu po stronie swojej firmowej domeny, przy czym kolejne kroki logowania mogą być różne: zależy to od indywidualnej konfiguracji domeny oraz Office 365. Jedną z korzyści dla firmy jest możliwość zastosowania własnej polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kontami i hasłami użytkowników.

Uwierzytelnianie
dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (ang. Two Factor Authenticaton, 2FA) nazywane jest też logowaniem dwuetapowym. To dodatkowy poziom zabezpieczeń, którego zadaniem jest lepsza ochrona konta użytkownika Portalu HR. W tym przypadku w trakcie logowania do portalu oprócz nazwy użytkownika i hasła należy podać specjalny kod weryfikujący. Kod pochodzi z zainstalowanej wcześniej na telefonie lub komputerze stacjonarnym aplikacji.

Co zmieni się
w sposobie logowania do Portalu HR?

W związku z udostępnieniem funkcjonalności logowania za pośrednictwem domeny klienta oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego zmieni się wygląd pierwszego okna logowania do portalu i sposób podawania nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła. Nazwa użytkownika będzie podawana w pierwszym kroku logowana, a hasło w drugim. Dalsza obsługa w portalu pozostanie bez zmian.

Jak zmieni się sposób logowania dla użytkowników Portalu HR
można zobaczyć w poniższym filmie:

Podsumowanie

Decyzję o uruchomieniu logowania za pośrednictwem domeny klienta lub uwierzytelniania dwuskładnikowego mogą Państwo podjąć niezależnie. Można na przykład uruchomić tylko logowanie domenowe lub tylko dwuskładnikowe albo logowanie domenowe (swoją domeną) i dodatkowo dwuskładnikowe. Mogą Państwo również korzystać z dotychczasowego sposobu logowania, a decyzję o jego zmianie podjąć w przyszłości.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: