Category Menedżer Radzi

Choć od wprowadzenia tzw. pakietu eCommerce upłynęły już dwa lata, nadal budzi on sporo kontrowersji i niejasności. W dzisiejszym artykule chcemy Państwu przedstawić podstawowe różnice pomiędzy uproszczonymi procedurami OSS i IOSS, a krajowym rozliczaniem VATu unijnego w kontekście wprowadzania poszczególnych dokumentów w programach WAPRO.

Na początku zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

  • Procedura OSS (ang. One Stop Shop)

    jest to procedura uproszczona rozliczania podatku VAT, która obejmuje sprzedaż na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska, usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych oraz sprzedaż wysyłkową. Rejestracja w procedurze jest dobrowolna, a towary i usługi są opodatkowane stawką VAT obowiązująca w kraju konsumpcji.

  • Procedura IOSS (ang. Import One Stop Shop)

    jest to procedura uproszczona rozliczania podatku VAT, która obejmuje sprzedaż na terenie Unii Europejskiej towarów sprowadzanych z krajów trzecich. Rejestracja w procedurze jest dobrowolna, a towary i usługi są opodatkowane stawką VAT obowiązująca w kraju konsumpcji.

  • WDT/WŚU – czyli Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów/Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług

    to procedury obejmujące sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz podatnika z kraju Unii Europejskiej, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W tych procedurach podatek VAT płaci nabywca towarów lub usług, a rejestracja jako podatnik VAT-UE jest obowiązkowa.

Jak widać każda z tych procedur dotyczy innych podmiotów i towarów/usług, w związku z czym wymaga innego wprowadzania dokumentów w programach Wapro.

 

Procedury OSS i IOSS w WAPRO ERP

Aby móc wprowadzić w programie WAPRO Mag dokumenty w procedurze OSS/IOSS w pierwszej kolejności należy zaznaczyć właściwa opcję w konfiguracji firmy.

image1

Warto też włączyć parametr Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS, który umożliwia podpowiadanie stawki VAT na dokumencie wg m.in. ustawień kraju kontrahenta i wcześniej dokonanych przez użytkownika wyborów.

Kolejnym krokiem jest wskazanie, które stawki VAT krajów UE mają być podpowiadane podczas dodawania dokumentów handlowych poprzez wybranie ich aktywności:

image2

Po wykonaniu tych kroków wprowadzamy dokument handlowy FW – Faktura walutowa, dla pozycji którego wskazujemy, czy dotyczy on procedury OSS czy IOSS oraz podajemy stawkę VAT kraju członkowskiego do którego następuje sprzedaż.

image3

Tak zapisany dokument można następnie wyeksportować do programów finansowych WAPRO. Dokumenty objęte procedurą IOSS wprowadzamy analogicznie.

W programie WAPRO Fakir niezbędne jest, analogiczne jak w programie WAPRO Mag, skonfigurowanie programu oraz rejestrów VAT. Parametr odpowiadający za włączenie obsługi procedur uproszczonych OSS/IOSS znajduje się w Parametrach pracy firmy:

image4

Stawki VAT z krajów UE dodajemy w słowniku stawek VAT.

image5

Po takim skonfigurowaniu programu można dodać dokument księgowy ze wskazaniem odpowiedniej procedury uproszczonej w pozycji rejestru VAT oraz stawką VAT obowiązująca w danym kraju.

image6

Dodatkowe informacje, dotyczące kraju rozpoczęcia wysyłki lub konsumpcji znajdują się na zakładce Pozostałe.

W WAPRO Kaper wprowadzenie procedur uproszczonych możliwe jest po wskazaniu w Typie VAT Krajowym opcji Brak.

image7

WDT/WŚU w WAPRO ERP

W programie WAPRO Mag dokumenty związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub świadczeniem usług wprowadzamy jako specjalny typ dokumentu FUE – Dostawa UE. W stawce VAT do poszczególnych pozycji dokumentu wskazujemy stawkę 0%, ponieważ to nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek od tej transakcji.

image8

Analogicznie dokument wprowadzamy w programie WAPRO Fakir, gdzie w typie dokumentu WDT wprowadzamy do rejestru Dostawa wewnątrzwspólnotowa pozycje VAT ze stawką 0%, odpowiednią grupą VAT oraz zaznaczamy parametr „Potwierdzenie dostawy”:

image9

W programie WAPRO Kaper po wybraniu odpowiedniego typu VAT program umożliwia od razu wprowadzenie tylko kwoty dokumentu ze stawką 0%.

image10

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: