Category Menedżer Radzi

W poprzednim artykule tej serii zostały opisane scenariusze przenoszenia cen pomiędzy magazynami podczas wykonywania operacji MM, w tym artykule przybliżone zostaną możliwości mechanizmów synchronizacji magazynów.

Artykuł opisuje mechanizm synchronizacji danych pomiędzy magazynami. WAPRO Mag dla Windows w wariantach wyższych niż START umożliwia pracę wielomagazynową, w takim trybie działania programu przydatne może być automatyczne synchronizowanie danych towarów pomiędzy wybranymi magazynami. Program umożliwia 3 scenariusze wymiany danych:

  • Rozłączne – domyślna konfiguracja, która zakłada, że każdy magazyn jest niezależny ;
  • Wspólne bez cen – synchronizowane są dane artykułów, ale bez przenoszenia cen towarów;
  • Wspólne dane i ceny podstawowe – synchronizowane są dane asortymentu oraz ich ceny podstawowe;

Wybranie scenariusza realizowane jest za pomocą parametru konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja Firmy | Artykuły | Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym. Należy pamiętać, że towary w poszczególnych magazynach rozpoznawane są za pomocą indeksu katalogowego, co za tym idzie jeśli synchronizacja nie została zaplanowana od początku pracy z programem mogą istnieć na wybranych magazynach towary o tym samym indeksie katalogowym a o różnych nazwach, wręcz indeksy te mogą prezentować zupełnie różne towary.

Podstawą do rozpoczęcia synchronizacji jest ustawienie odpowiedniego wyróżnika synchronizacji w poszczególnych magazynach. Można tego dokonać w menu Magazyn | Magazyny / Wybór magazynu | Popraw | Zakładka Synchronizacja. Wpisując odpowiedni wyróżnik dla kilku magazynów tworzą one tzw. „Grupę synchronizacji” czyli są zgrupowane wg tego samego wyróżnika. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć w firmach o dużej ilości magazynów wiele grup synchronizacji, które są od siebie niezależne ale w ramach tej samej grupy (wyróżnika synchronizacji) magazyny wymieniają predefiniowany zestaw informacji. Dla przykładu firma posiada 5 magazynów (M1, M2, M3, M4, M5). Przy tej konfiguracji można zastosować na przykład następujący układ:

MagazynWyróżnik
M1Grupa1
M2Grupa1
M3Grupa2
M4Grupa2
M5

 

Taka konfiguracja wyróżników spowoduje synchronizację danych pomiędzy M1 oraz M2, oddzielna synchronizacja to M3 oraz M4 i dodatkowy niezależny od synchronizacji magazyn to M5. Inna opcja to synchronizacja w układzie 2 magazyny i 3 magazyny kolejna to 5 magazynów z tym samym wyróżnikiem. Wyróżnik synchronizacji to nic innego jak dowolny ciąg alfanumeryczny. Warto jednak zadbać o to aby był on czytelny dla wszystkich użytkowników programu.

Należy pamiętać, że podczas uruchomionego procesu synchronizacji dane synchronizowane są natychmiast po zatwierdzeniu zmian. Nie oczekują one na realizację dokumentu czy wymuszanie synchronizacji ręczne lub czasowe, jeśli użytkownik zmieni atrybuty towaru zmiana jest natychmiast odzwierciedlana na innych magazynach.

Użytkownicy mają do dyspozycji dodatkowe parametry konfiguracyjne pozwalające określić czy wszystkie rubryki cenowe mają być synchronizowane pomiędzy magazynami – można wskazać np. z 3 rubryk cenowych synchronizację tylko jednej z nich.

Parametr odpowiedzialny za to dostępny jest w menu: Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły | Konfiguracja transferu cen sprzedaży artykułu między magazynami.

Zaprezentowano to na poniższym rysunku.

Drugim zaawansowanym parametrem dotyczącym konfiguracji synchronizacji jest parametr dostępny w menu: Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły | Konfiguracja transferu pól artykułów między magazynami. W tej konfiguracji użytkownik może wpłynąć na przenoszenie konkretnych kolumn w ramach procesu synchronizacji. Dla przykładu możemy chcieć dla każdego magazynu mieć wpisane inne uwagi w artykule lub lokalizację. Fragment listy zaprezentowano na rysunku poniżej.

Uwaga!
Ważne jest, że konfiguracja transferu cen oraz pól nie jest zależna od wariantu, czyli zdefiniowanie zmian w tych konfiguracjach odnosi skutek we wszystkich grupach synchronizacji w programie.

Jak wynika z powyższego artykułu oraz poprzednich z tej serii, możliwości wymiany danych pomiędzy poszczególnymi magazynami są bardzo duże i dosyć elastyczne.

W kolejnym artykule serii Poznaj możliwości cen i cenników w WAPRO Mag opisane zostaną cenniki indywidualne. Już teraz zapraszamy do dalszej lektury.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: