W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. polskie sądy wydały postanowienia o ogłoszeniu upadłości 566 podmiotów, co jest wartością o 9 proc. niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zmniejszająca się liczba bankructw to - poza wzrostem konsumpcji prywatnej - także wynik coraz większego otwarcia przedsiębiorców na wymianę handlową z zagranicą.

Sytuacja w wybranych branżach:

  • Wzrost sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach zdecydowanie pomaga sektorowi handlu.
  • Wyraźnie odżywa branża budowlana. Sytuacja poprawia się tu szczególnie wśród dużych firm, które są najczęściej beneficjentami dużych kontraktów i inwestycji.
  • Wzrost liczby upadłości zanotował sektor produkcji przemysłowej.

Prognozujemy utrzymanie pozytywnych tendencji w sytuacji płynnościowej krajowych firm i niższą liczbę upadłości o 8 proc. na koniec tego roku oraz dalszy spadek bankructw o 5 proc. w 2016 roku.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: