Category Menedżer Radzi

Odpowiedzi na często stawiane pytanie

Pytanie: Czy JPK jest płatny?
Odpowiedź: WAPRO JPK wariant Biznes jest bezpłatny dla wszystkich klientów WAPRO, którzy posiadają aktualny program (wersja przynajmniej 8.30.0) z pakietu WAPRO ERP tj. WAPRO Fakturka, WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper. Wariant Biuro jest płatny.

Pytanie: Czym się różnią warianty WAPRO JPK?
Odpowiedź: WAPRO JPK Biuro to głównie automatyzacja procesu składania deklaracji JPK.

Pytanie: Podczas importu z WAPRO Fakturka pojawia się np. błąd walidacji, Poczta jest nieprawidłowa wartość. Wartość "" jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych – co zrobić?
Odpowiedź: W edycji danych firmy w WAPRO Fakturka (Program | Konfiguracja | Dane firmy) należy upewnić się, że pola typu Poczta, Gmina są prawidłowo uzupełnione.

Pytanie: Podczas importu z WAPRO Fakturka pojawia się np. błąd walidacji, REGON jest nieprawidłowy – co zrobić?
Odpowiedź: W edycji danych firmy w WAPRO Fakturka (Program | Konfiguracja | Dane firmy) należy upewnić się, że pole REGON jest prawidłowo uzupełnione.

Pytanie: Który schemat JPK_VAT jest prawidłowy?
Odpowiedź: Aktualnie obowiązującym schematem JPK_VAT jest schemat numer 3.

Pytanie: Dlaczego w UPO nie ma podanego urzędu skarbowego?
Odpowiedź: W wersji pliku JPK VAT (3), który obowiązuje od 01.01.2018 nie jest już przekazywana informacja o Urzędzie Skarbowym i dlatego Urząd nie jest określony.

Pytanie: Jak wykonać eksport JPK_VAT z programu WAPRO Fakturka?
Odpowiedź: Dane należy wyeksportować do programu WAPRO Fakir lub WAPRO Kaper, następnie uzupełnić dane o informacje kosztowe i zakupy (WAPRO Fakturka nie posiada faktur zakupu i faktur kosztowych), a następnie wygenerować JPK_VAT z systemu finansowo księgowego.

Pytanie: Gdzie zapisywane są pliki JPK?
Odpowiedź: Domyślnie pliki zapisywane są w folderze publicznym np. C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty publiczne\

Pytanie: Czy można podpisać JPK w inny sposób niż podpisem kwalifikowanym?
Odpowiedź: WAPRO JPK umożliwia elektroniczny podpis deklaracji JPK profilem zaufanym, który można pozyskać bezpłatnie np. przez bank.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: