Category Menedżer Radzi

Dowiedz się jak wykorzystać jednostki miary na urządzeniach mobilnych oraz zapoznaj sie z możliwościami ich parametryzacji.

System WAPRO Mobile umożliwia zastosowanie dowolnej liczby jednostek wykorzystanych do opisywania i obliczania miar artykułów. Główną jednostką miary, obecną w każdym asortymencie, jest jednostka magazynowania, w której artykuły są prezentowane w kartotece.

Konfiguracja jednostek miar odbywa się po stronie programu WAPRO Mag i jest automatycznie przesyłana do Konsoli zarządzającej, a następnie pobierana podczas replikacji na urządzenia mobilne.

Ustawianie innych jednostek:

  1. W programie WAPRO Mag otwórz kartotekę artykuły oraz popraw artykuł, w którym zamierzasz dodać jednostkę.
  2. W karcie drugiej o nazwie „Jednostki i ceny” otwórz „Inne jednostki”
  3. Dodaj jednostkę – wskaż ją z dostępnych jednostek w programie lub wprowadź nową podając nazwę, skrót oraz przelicznik.

Informacje dodatkowe:

  • Przelicznik jednostki określa jej ilość w odniesieniu do jednostki magazynowania.
  • Znacznik podzielności umożliwia wykorzystanie ułamkowe ilości w dodanej jednostce.
  • Zmiany na urządzeniu mobilnym będą widoczne po pobraniu danych przez Konsolę oraz zreplikowaniu urządzenia mobilnego

Oznaczone jednostki mogą pełnić role domyślnej jednostki sprzedaży – występować domyślnie na dokumentach sprzedażowych, domyślnej jednostki zakupu – domyślne występowanie na dokumentach zakupowych.

Dostępne parametry jednostek miary oraz prezentacji ilości:

  • Możliwość blokowania zmiany jednostki na inną niż jednostka domyślna – parametr nr.5
  • Ilość miejsc po przecinku z jaką prezentowana jest ilość – parametr nr.11
  • Sortowanie jednostek miary na liście wyboru – parametr nr.36

Wykonanie zmiany parametrów:

  1. W programie WAPRO Mobile Konsola zarządzająca wybierz menu Aplikacja – Parametryzacja aplikacji.

2. Wybierz rodzaj definicji - zakresu parametryzacji na poziomie: Systemu, Firmy lub Pracownika

3. Wskaż parametr następnie go wybierając przycisk Edytuj z menu lub skrótem klawiszowym Shift+F2

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: