Category Menedżer Radzi

Od wersji 8.40.2 program finansowo-księgowy WAPRO Fakir umożliwia tworzenie i zapisywanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, to jest w postaci pliku o strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Program przygotowuje elektroniczne sprawozdanie, w złotych albo w tysiącach złotych przez:

  • Jednostki inne niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń oraz Zakłady Reasekuracji;
  • Jednostki małe
  • Jednostki mikro

Źródłem danych tych sprawozdań w programie są istniejące definicje klasycznego bilansu, rachunku zysku i strat oraz innych składowych sprawozdań finansowych.

WAPRO Fakir został wyposażony w kreator ułatwiający przygotowanie formularza sprawozdania elektronicznego. Potrafi on automatycznie wykonać większość pracy za użytkownika polegającej przede wszystkim na wiązaniu definicji pozycji klasycznych sprawozdań z pozycjami sprawozdania elektronicznego. Przygotowanie takiego e-formularza, nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

W przypadku tworzenia sprawozdań finansowych po raz pierwszy, zalecamy rozpocząć od przygotowania klasycznego sprawozdania a następnie, na podstawie ich definicji przygotować wersję elektroniczną.

Aby utworzyć e-Formularz sprawozdania wystarczy:

1.

Wybrać w kreatorze rodzaj sprawozdania.

2.

Powiązać go z odpowiednimi raportami użytkownika.

3.

WAPRO Fakir sam wiąże większość pozycji klasycznych sprawozdań (wykonanych w raportach użytkownika) z pozycjami sprawozdania elektronicznego. 

Te, których nie uda się powiązać automatycznie można powiązać manualnie. Podczas wiązania kreator sugeruje pozycję do powiązania:

4.

Kiedy wszystko jest gotowe, wszystkie pozycje odpowiednio powiązane, program przygotuje e-Formularz i wypełni go danymi:

Tak przygotowany e-Formularz trzeba oczywiście jeszcze wypełnić pozostałymi, wymaganymi informacjami. Do pliku XML można dołączyć również jako załączniki inne pliki. Pliki można dołączyć w sekcji „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

Gotowe elektroniczne sprawozdanie finansowe można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zapisać w e-Dokumentach. W kontekście sprawozdania można zapisać również inne pliki:

Więcej informacji na temat tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych można znaleźć w dokumentacji programu dostępnej zarówno z pulpitu informacyjnego dostępnym w programach WAPRO jak i z naszej strony, w punkcie: Księga główna | Sprawozdania finansowe. 

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat elektronicznych sprawozdań finansowych, metod ich przygotowania oraz składania, znajdującymi się na portalu Ministerstwa Finansów:

oraz na portalu biznes.gov.pl:

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: