Category Menedżer Radzi

W wersji WAPRO Mag 8.00.2 pojawiła się nowa możliwość w funkcji automatycznego zapisywania obrazu dokumentu w module e-Dokumenty.

Funkcja pozwala tworzyć automatyczne archiwum zapisywanych dokumentów. Użytkownik może określić w menu Administrator > Konfiguracja Firmy > Dokumenty handlowe > Zapisz obraz dokumentu przy jakich zdarzeniach taki obraz powinien być tworzony.

W wersji WAPRO Mag 8.00.0 do dyspozycji były 4 opcje:

  • Brak zapisu - domyślna
  • Po zatwierdzeniu - zapisze dokument po zatwierdzeniu w systemie
  • Po wydruku lub wysłaniu mailem - zapisze dokument po wydrukowaniu na drukarce/do pliku lub po wysyłce mailem
  • Po zablokowaniu - po zablokowaniu dokument (z operacji lub zgodnie z ustawieniem w konfiguracji firmy)

Jeśli użytkownik ma zapisany już obraz faktury, a wykona ponownie np. wydruk dokumentu system poinformuje go o tym, że istnieje obraz i zapyta czy dodać kolejny czy nie. W wersji WAPRO Mag 8.00.2  pojawiły się dodatkowe opcje:

  • Możliwość generowania obrazu dokumentu tylko dla faktur realizowanych z zamówienia internetowego
  • Wyłączono każdorazowy monit czy uruchomić e-Dokumenty po dodaniu pierwszego załącznika podczas jego automatycznego generowania

Utworzone załączniki można obejrzeć w module e-Dokumenty po wybraniu przycisku e-Dokumenty lub za pomocą skrótu Ctrl+E. Należy pamiętać, że dokumenty wyświetlane są kontekstowo (oznacza to, że lista załączników prezentowana jest dla podświetlonego wiersza przed uruchomieniem załącznika).

Opcja pozwala na automatyczną archiwizację dokumentów w postaci pliku. W przyszłości pojawi się możliwość podpisania cyfrowo takiego załącznika wraz z możliwością wysyłki mailem

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: