Category Menedżer Radzi

Jak zdefiniować składniki płacowe, w przypadku zmiennego współczynnika podziału kosztów autorskich

Mechanizm kosztów autorskich istnieje od dłuższego czasu. Zagadnienie konfiguracji własnych składników płacowych podlegających kosztom autorskim były już tematem artykułu dostępnego w poradach

Opisano w nim jak korzystać z tego mechanizmu dla większości przypadków, w których co miesiąc zmieniają się wartości składników płacowych, ale stały jest współczynnik podziału wynagrodzenia na część podlegającą koszom autorskim i część pozostałą.

Warto dowiedzieć się co zrobić i jak dostosować program, gdy również współczynnik podziału jest zmienny i inny w każdym miesiącu.

Po pierwsze potrzebny jest składnik płacowy, który najprościej jest utworzyć kreatorem składników płacowych. Uruchamiając opcję „Konfiguracja -> Konfiguracja składników płacowych” otwieramy okno „Składniki płacowe”. W oknie tym zmieniamy „Typ listy” na „Lista podstawowa i wybieramy opcję „Dodaj”. W oknie składnika płacowego podajemy:
Nazwa – „Współczynnik kosztów autorskich”
Kolejność – numer taki sam jak składnik „Podstawa naliczenia podatku” - ważne
Nazwa skrócona 1 – Współczynni
Nazwa skrócona 2 – autorskich
Usuwamy znacznik przy polu „Pieniądze”
Zmiany zatwierdzamy klawiszem F10 „Zatwierdź”

Po utworzeniu składnika płacowego, do którego wprowadzany będzie współczynnik podziału modyfikujemy algorytm składnika „Przychód autorski”:

W administratorze wybieramy opcję Typy list płac, po lewej stronie okna wskazujemy typ listy „Lista podstawowa”. Po prawej stronie okna odszukujemy składnik „Przychód autorski” i wybieramy opcje „Definicja”. W jedenastej linii tego algorytmu zmieniamy odwołanie do pola dodatkowego Pracownik (koszty autorskie) na odwołanie do nowego składnika płacowego:
a1=Round(WyróżnikListy (Podstawa kosztów autorskich)*Min([Współczynnik kosztów autorskich],100)/100,0.01)

Natomiast pole dodatkowe Pracownik (koszty autorskie) możemy wykorzystać do wstępnego nadawania wartości składnikowi „Współczynnik kosztów autorskich”.
Wystarczy w tym celu umieścić w tym składniku następujący algorytm:
[]=Pracownik (koszty autorskie)

Po przekompilowaniu obu składników otrzymujemy mechanizm, w którym współczynnik kosztów autorskich jest podpowiadany z kartoteki osobowej „Inne dane do list płac” i może być zmieniany podczas naliczana listy.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: