System magazynowo-handlowy WAPRO Mag posiada wbudowany moduł CRM, który umożliwia użytkownikom planowanie swoich czynności do wykonania.

System magazynowo-handlowy WAPRO Mag posiada wbudowany moduł CRM, który umożliwia użytkownikom planowanie swoich czynności do wykonania.

W ramach modułu dostępny jest bardzo wygodny w użyciu kalendarz, w którym w różnych przekrojach mogą być prezentowane zadania bieżącego użytkownika lub innych użytkowników. Niniejszy artykuł opisuje funkcjonalność kalendarzy przypisanych do pracowników, które mogą być przeglądane i zarządzane przez koordynatora w układzie wielokolumnowym.

Pierwszą czynnością jest zdefiniowanie kalendarzy, można to wykonać w menu Kartoteki | Kalendarze CRM. Użytkownik wprowadza nazwę kalendarza i kolor jaki ma być widoczny na liście w kalendarzu.

Kolejny krok to przypisanie poszczególnym pracownikom danego kalendarza, wykonuje się to z poziomu edycji kartoteki pracownika (Kartoteki | Pracownicy | Popraw | zakładka 3) CRM )

mr-82-2

Po przypisaniu kalendarza wystarczy już tylko dodać zadania CRM, należy pamiętać że jeśli tworzymy zadanie dla kogoś to należy je przypisać. W oknie definiowania zadania CRM dostępna jest zakładka Przydzieleni pracownicy, w której w menu prawego przycisku myszy znajduje się opcja Przydziel pracownika.

Tak stworzone zadanie widoczne będzie zarówno w kalendarzu od strony tego pracownika będącego również użytkownikiem systemu jak również z poziomu koordynatora pracy w kalendarzach pracowników.

Aby włączyć taki widok koordynatora można w menu wybrać CRM | Kalendarz zadań a następnie włączyć widok w układzie Tydzień roboczy z widokiem Wiele kolumn a także zaznaczyć opcję Rozkład zadań pracowników co został oznaczone na poniższym rysunku. Lista będzie prezentowała poszczególne kalendarze w postaci kolumn dzięki czemu łatwo można analizować obłożenie poszczególnych pracowników, dodatkowo kolory pozwalają łatwo rozróżnić wybrane kalendarze.

Widok jest elastyczny i funkcjonalny dzięki czemu można np. dodawać czy edytować zadania poprzez ich podwójne kliknięcie lub menu prawego przycisku myszy. Bardzo szybko można zmieniać zakresy godzinowe np. poprzez przesuwanie zadania pomiędzy godzinami czy tez pomiędzy kalendarzami. Aby zmienić zakres godzin wystarczy zaznaczyć dane zadanie a następnie je rozciągnąć pomiędzy wskazanymi godzinami.

Wykorzystanie tego modelu pracy umożliwia bardzo efektywne zarządzanie pracownikami i zadaniami jakie są do nich przypisane.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: