Jeśli bardzo często w systemie wykorzystujesz wybrane elementy z list operacji dodatkowych lub zestawień systemowych możesz ułatwić sobie życie poprzez tworzenie ulubionych zestawów.

Moje operacje

Jeśli uruchomisz na dowolnym oknie przycisk Operacji, pojawi się lista operacji dodatkowych, które można wykorzystywać w ramach danej listy np. na dokumentach handlowych czy artykułach.

Po wybraniu na danej opcji prawego przycisku myszy pojawi się opcja Dodaj do Moich operacji - pozwala ona na stworzenie listy ulubionych. Operacje te pojawiają się w zakładce 2) Moje operacje.

System zapamiętuje ostatnio wybrana zakładkę, więc jeśli dodasz tu wszystkie swoje operacje z jakich korzystasz po ponownym wejściu w listę operacji dodatkowych będziesz widział właśnie swój zestaw.

Moje zestawienia

Analogicznie możesz szybko sklasyfikować swoje ulubione zestawienia. Po wybraniu opcji Wydruki na danym oknie lub głównej listy wydruków Raporty | Zestawienia po wskazaniu zestawienia i wybraniu prawego przycisku myszy jest dostępna opcja Dodaj do Moich zestawień.

Po zapisaniu pojawią się one w zakładce 2) Moje zestawienia

Dzięki takiemu zorganizowaniu pracy możesz znacząco przyspieszyć codzienne operacje, oczywiście w przypadku operacji dodatkowych możesz dla jeszcze szybszego wywołania posługiwać się skrótami klawiszowymi.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: