Category Menedżer Radzi

Jak wprowadzić umowę o pracę do kartoteki pracownika?

Aby wprowadzić umowę o pracę do kartoteki pracownika:

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI.

2. Kliknij przycisk KARTOTEKA OSOBOWA.

3. Ustaw się na pracowniku i wciśnij przycisk INNE DANE u dołu ekranu.

4. Z rozwiniętego menu wybierz UMOWY/ROR/ODEJŚCIE a następnie UMOWY O PRACĘ.

5. W wyświetlonym oknie wciśnij przycisk DODAJ, co spowoduje wyświetlenie kolejnego okna:

W wyświetlonym powyżej oknie wypełnij rubryki: data zawarcia umowy, numer umowy, od dnia, do dnia, dzień rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy, miejsce wykonywania pracy.

6. Wciśnij przycisk ANGAŻE.

7. W kolejnym oknie kliknij przycisk DODAJ, aby dodać angaż do umowy:

Uzupełnij powyższe okno danymi niezbędnymi do wyliczenia listy płac, w szczególności zwracając uwagę na następujące rubryki:
Wymiar godzinowy pełnego etatu: dla osoby zatrudnionej na pełny etat jest to 8 godzin. Dla osoby zatrudnionej na ½ etatu jest to również 8 godzin. Wpisujemy w tę rubrykę wymiar godzinowy PEŁNEGO etatu, bez względu na to, w jakim wymiarze zatrudniony jest pracownik. Wymiar godzinowy PEŁNEGO etatu będzie niższy niż 8 godzin dla niektórych pracowników służby zdrowia, osób niepełnosprawnych, młodocianych itd.
Godziny z kalendarza mnożyć przez wsp. etatu: aby poprawnie ustawić ten parametr, przeczytaj rozdział poświęcony tworzeniu kalendarzy.
System płacy: miesięczny, godzinowy itp.
Premia [%] lub/i Premia[kwota]: chodzi o premię stałą, w stałej stawce miesięcznej. Premie uznaniowe oraz nagrody będą wypłacane w inny sposób.

Po uzupełnienie okna kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

8. Umowa została dodana.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: