Category Menedżer Radzi

Jak uzupełnić kartoteki firmy, np. aktualną stawką na ubezpieczenie wypadkowe?

W celu uzupełnienia kartoteki firmy aktualnymi wskaźnikami:

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI.

2. Kliknij przycisk KARTOTEKI FIRMY.

3. Z rozwiniętego menu wybierz np. STOPA PROCENTOWA NA UB. WYPADKOWE:

4. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DODAJ.

5. Uzupełnij rubryki odpowiednimi danymi:

6. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ. Zwrócić uwagę na to, że jedna z rubryk, którą uzupełniłeś, to OD MIESIĄCA. Oznacza to, że nie musisz modyfikować kartoteki STOPA PROCENTOWA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE co miesiąc, a jedynie wówczas, gdy stawka procentowa ulegnie zmianie. Określenie OD MIESIĄCA oznacza bowiem, że stawka jest aktualna od wskazanego miesiąca na czas nieokreślony, aż w kartotece pojawi się nowy, bardziej aktualny wpis.

Zadbaj o to, aby wszystkie kartoteki w grupie KARTOTEKI FIRMY były zawsze uzupełnione aktualnymi danymi.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: