Category Menedżer Radzi

Częstym zagadnieniem poddawanym analizie w przypadku prowadzenia działalności jest analiza rozrachunków z kontrahentami. Czy analizowałeś kiedyś ile należności winni są Ci kontrahenci lub jakie masz zobowiązania lub miałeś w danym okresie z tytułu faktur dla Twoich dostawców/urzędów lub rachunków?

Dzięki analizie rozrachunków poznasz odpowiedź na takie pytania jak:

 • Ile należności winni są Ci Twoi kontrahenci ?
 • Ile zobowiązań posiadasz wobec Twoich kontrahentów?
 • Ile rozrachunków w zakresie należności/zobowiązań jest nie rozliczonych?
 • Jak wyglądały Twoje rozliczenia w poszczególnych okresach?
 • Która grupa cenowa / klasyfikacja / kontrahenci są najmniej rzetelni w rozliczaniu rozrachunków ?

Dodając kolejne poziomy wymiarów dowiesz się jeszcze więcej o Twoich rozliczeniach z kontrahentami. W tym artykule pokażemy jak utworzyć analizę od podstaw dostosowując ją dokładnie do naszych potrzeb analizy danych. W tym celu należy wybrać z kategorii Analiza rozrachunków następnie Dodaj po dodaniu pojawi się okno, w którym podamy nazwę analizy np. Rozliczenia z kontrahentami oraz ścieżkę do pliku. Kolejny etap to określenie wymiarów i ich poziomów oraz miar jakie poddamy agregacją, w naszym przypadku będą to:

 • Wymiar Data wystawienia (Rok, miesiąc, dzień)
 • Wymiar Rozrachunek (Strona rozrachunku, Stan rozliczenia)
 • Klient (Nazwa kontrahenta, Nazwa Płatnika, Grupa cenowa)
 • Miary: Kwota, Pozostało Zapłacono

Kolejny etap to zapisanie definicji a następnie uruchomienie analizy, po uruchomieniu oczywiście należy rozłożyć pola na poszczególnych sekcjach i skupić się na analizie danych w tym celu przykładowe rozłożenie pól może być następujące: Obszar wierszy:

 • Klient (Grupa cenowa, Nazwa Płatnika)
 • Wymiar Data wystawienia (Rok, miesiąc, dzień)

Obszar kolumn:

 • Wymiar Rozrachunek (Strona rozrachunku, Stan rozliczenia)

Obszar danych:

 • Miary: Kwota, Pozostało Zapłacono

Kolejnym elementem może być ustawienie filtra na rok 2013 za pomocą ikony lejka dostępnej po najechaniu na pole Rok. Użytkownik może rozwinąć interesujące go poziomy oraz aby zwiększyć obszar roboczy analizy wykonać następujące operacje:

 • Ukryć wykres
 • Ukryć sekcję lista pól
 • Włączyć tryb prezentacji danych na kompaktowy na wstążce

Rozwijając wymiar Strona rozrachunku uzyskamy podział na rozrachunki:

 • Częściowo rozliczone
 • Nierozliczone
 • Rozliczone

Dodatkowo jeśli interesują nas zagregowane informacje można je umieścić na wykresach kołowych i zaprezentować podobnie do tego co widać na poniższym obrazie.

Jak widać ten sam zestaw informacji można zaprezentować na wiele różnych sposób uzyskując dzięki temu odpowiedź na różne pytania, które sobie zadamy ich ilość zależna jest od dodanych poziomów i miar w definicji analizy.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: