W tym artykule zostanie opisana funkcjonalność publikowania raportów programu WAPRO Analizy jako raporty programu WAPRO Mag, która została wprowadzona w wersji 7.80.0 programu.

Program WAPRO Analizy to dający duże możliwości a zarazem prosty w użyciu system analityczny, który pozwala analizować dane zebrane w bazie danych programów WAPRO ERP. Dane prezentowane są w postaci tabeli przestawnej i/lub na wykresach różnego rodzaju. Od wersji 7.80.0 aplikacji WAPRO ERP użytkownik może stworzone przez siebie analizy w programie WAPRO Analizy opublikować jako natywne raporty do programów WAPRO Mag (nawet do wersji START) oraz WAPRO Fakir. Po wykonaniu takiej publikacji użytkownik, może uruchomić dany raport z poziomu wspomnianych programów bez konieczności zmieniania aplikacji, co zwiększa efektywność jego pracy oraz skraca czas potrzebny na zmianę programu.

Użytkownik może publikować zarówno tzw. analizy OLAP jak również widoki analityczne (widoki T-SQL). W zależności od wybranego programu docelowego po wykonaniu publikacji mogą być niezbędne do wykonania dodatkowe kroki polegające na przypisaniu uprawnień dla użytkowników (w przypadku WAPRO Mag) lub np. dodaniu dodatkowego miejsca wywołania raportu. Standardowe miejsce wywołania po opublikowaniu raportu to opcja Raporty | Zestawienia użytkownik może jednak zmienić wywołanie i dla przykładu analiza obrotów handlowych może być podpięta do opcji Wydruki dostępnej na oknie dokumentów handlowych.

Publikacja analiz do programu WAPRO Mag

Aby opublikować wybraną analizę, należy ją zaznaczyć w programie WAPRO Analizy a następnie wybrać opcję Publikuj na wstążce na karcie Analizy. Pojawi się okno publikacji, na którym użytkownik powinien określić program docelowy oraz w przypadku programu WAPRO Fakir wybrać firmę w jakiej dana analiza ma być widoczna.

Po dokonaniu odpowiedniego wyboru należy wybrać opcję Zapisz. Po wykonaniu tej operacji raport został zapisany w docelowym programie i można dokonać jego dalszej konfiguracji np. poprzez nadanie odpowiednich uprawnień dla użytkowników (domyślnie nie są one nadawane aby przez przypadek nie dać uprawnień do analiz prezentujących np. zysk firmy dać dostęp użytkownikom, którzy nie powinni tych danych oglądać). Aby nadać odpowiednie uprawnienia lub zmienić kontekst wywołania analizy w programie WAPRO Mag należy wybrać kolejno Administrator | Raporty następnie korzystając z filtra można wyświetlić raporty z WAPRO Analiz co zaprezentowano na poniższym obrazku.

Korzystając z opcji Popraw w sekcji Lista raportów użytkownik może zmienić opis danej analizy lub przypisać odpowiednie uprawnienia. Za pomocą opcji Dodaj lub Popraw w sekcji Lista wywołań, użytkownik może zmienić miejsce, z którego raport będzie mógł być wywołany w programie.

Po tak skonfigurowanym miejscu wywołania raport użytkownika będzie widoczny w sekcji liście wydruków dostępnej na oknie dokumentów handlowych.

Po wybraniu raportu zostanie uruchomiona przeglądarka WAPRO Analiz, która pozwala tylko na pracę z bieżącą analizą, nie można za jej pomocą uruchomić innych analiz lub zmienić ustawień administracyjnych programu. Aby raport został prawidłowo uruchomiony wymagane jest aby na danym stanowisku zainstalowany był program WAPRO Analizy.

Dzięki tej operacji użytkownik swoje ulubione analizy ma zawsze do dyspozycji bez konieczności zmiany aplikacji co zwiększa jego efektywność i zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: