Category Menedżer Radzi

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak zautomatyzować proces dostarczania dokumentów dla swoich kontrahentów? Jeśli tak to zapoznaj się szczegółowo z poniższym artykułem.

Standardowy model wymiany dokumentów ma obieg papierowy lub mailowy, zarówno jeden jak i drugi model obarczony jest koniecznością pracy użytkownika.

Wykorzystując usługę WAPRO B2B możesz publikować dokumenty bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Dokumenty dostępne są dla kontrahenta po zalogowaniu więc dostęp do danych jest tylko dla zautoryzowanych użytkowników, dzięki czemu dane są publikowane w bezpieczny sposób. Klient może pobrać dokument w formacie PDF, dodatkowo uzyskuje dostęp do swoich rozrachunków, z których może sprawdzić swoje bieżące saldo rozrachunków.

Poniżej zaprezentowano widok rozrachunków, faktur oraz widok salda kontrahenta.

Faktury

Rozrachunki

Saldo kontrahenta

Jak widać zastosowanie usługi WAPRO B2B wykracza poza standardowe ramy składania zamówień. Usługa może działać tylko w modelu prezentacji faktur i rozrachunków, bez składania zamówień, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm świadczących tylko usługi. Staje się ona repozytorium online dokumentów dla naszych klientów.

Konfiguracja generowania obrazów faktur

Program publikuje w usłudze WAPRO B2B obraz dokumentu w formacie PDF, który lokalnie przechowywany jest w module e-Dokumenty. Aby uaktywnić tą funkcję należy w menu Administrator > Konfiguracja firmy > Dokumenty handlowe > Zapisz obraz dokumentu ustawić jedną z wartości różną od domyślnej czyli Brak zapisu.

W opisywanym modelu najlepszą opcją jest Po zatwierdzeniu oznacza to, że po zapisaniu dokumentu w tle wygeneruje się załącznik do WAPRO B2B.

Nadawanie dostępu kontrahentom do usługi jest bardzo proste i polega na zaznaczeniu w danych kontrahenta opcji Dostępny w B2B spowoduje to wysłanie przez usługę WAPRO B2B maila z zaproszeniem do portalu do danego klienta na adres e-mail podany w WAPRO Mag.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: