Category Menedżer Radzi

W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy wariantem WAPRO abstore B2C a WAPRO abstore B2B.

Generalna różnica pomiędzy systemem B2C (Business to Customer) a B2B (Business to Business) - to jej przeznaczenie dla różnych odbiorców/klientów.

System WAPRO B2C dla WAPRO Mag- dedykowany jest do obsługi klientów końcowych, czyli większość klasycznych sklepów internetowych gdzie dowolny użytkownik, może zarejestrować się w sklepie lub nie i wykonać w nim zakupy.

System WAPRO B2B  dla WAPRO Mag - dedykowany jest do obsługi klientów biznesowych, czyli handlu na zasadzie partnerskiego, gdzie dostęp do systemu uzyskują tylko nasi partnerzy handlowi i kontrahenci, którzy mogą składać samodzielnie zamówienia w naszym systemie.
Podstawowa różnica w wykorzystaniu systemu determinuje, kilka różnic technicznych jakie charakteryzują poszczególne warianty platformy handlu internetowego WAPRO B2C poniżej zaprezentowano poszczególne różnice.

Magazyny

Platforma WAPRO B2C umożliwia utworzenie sklepu internetowego, który powiązany jest z jednym magazynem systemu magazynowego WAPRO Mag. Użytkownik może utworzyć wiele sklepów, ale każdy z nich współpracuje z innym magazynem (pobiera ofertę z innego magazynu oraz tworzy zamówienia w ramach tego magazynu).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku usługi w modelu WAPRO B2B - w tym przypadku sklep internetowy pozwala pobierać ofertę i składać zamówienia w ramach wybranych magazynów jakie wskaże operator systemu WAPRO Mag w kreatorze integracji (możliwość zmiany w trakcie działania usługi). Oferta w każdym magazynie może być inna (mogą  występować różne kategorie i towary). Dodatkowo system prezentuje informację o stanie produktów z różnych magazynów.

Kontrahenci, Oddziały kontrahenta, użytkownicy

Tradycyjne sklepu internetowe (WAPRO B2C) cechują się tym, że użytkownik tworzy konto i za jego pomocą składa zamówienia lub dokonuje zakupu bez rejestracji.

W przypadku sklepu internetowego WAPRO B2B użytkownik otrzymuje konto dla firmy (w WAPRO B2B kontrahent w miejsce pojęcia Klient z WAPRO B2C). Każdemu kontrahentowi z WAPRO Mag odpowiada  jeden oddział kontrahenta w WAPRO abStore - w większości przypadków dla firm jednoodziałowych w WAPRO Mag odpowiada jeden Kontrahent i jeden Oddział kontrahenta w WAPRO B2C. W przypadku firm wieloodziałowych  tworzony jest jeden kontrahent (płatnik) a po stronie WAPRO B2Cmamy jednego kontrahenta i wiele oddziałów.

Cenniki indywidualne

W przypadku sklepu WAPRO B2C użytkownik posługuje się cenami widocznymi w sklepie internetowym, ewentualnie może otrzymać od sprzedawcy jakiś dodatkowy rabat lub skorzystać z promocji.

Dla wariantów WAPRO B2B dodano obsługę cenników indywidualnych przypisanych w systemie sprzedażowym WAPRO Mag. Umożliwia to zdecydowanie lepszą kontrolę procesu sprzedaży i polityki handlowej. Dodatkowo dzięki temu, sprzedaż online odbywa się na zasadach partnerskich i wg ustalonych progów cenowych.

Ergonomia interfejsu

Sklepy internetowe w zależności od branży sprzedawanego towaru mogą przyjmować różną formę wizualną. W większości przypadków dbamy o to aby sklep był ładny ponieważ wizualnie chcemy aby przyciągnął klienta. Konsekwencja jest taka, że nie zawsze proces zakupowy jest ergonomiczny.

Dla wariantu WAPRO B2B równie ważne co wygląd musi być zachowanie ergonomii, ponieważ jest to system, do którego nasi partnerzy handlowy mają wracać i z niego chętnie korzystać. Aby wyjść na przeciw temu oczekiwaniu wprowadzono nowy układ widoku w postaci tabeli, który pozwala bardzo szybko realizować zamówienia. Dodatkowo w widoku tym zachowano obsługę wielu jednostek dla towarów.

Oferty

Dla platformy WAPRO B2B wprowadzono możliwość tworzenia indywidualnych ofert. Warunki z oferty indywidualnej mają wyższy priorytet nad jakąkolwiek inną polityką handlową zdefiniowaną w systemie WAPRO Mag lub w sklepie internetowym. Dzięki temu możemy nadać klientom bardzo indywidualne i preferencyjne ceny dla wybranych produktów ( w tym limity ilościowe oferty).

Faktury, rozrachunki

Dla transakcji z klientem detalicznym w sklepie internetowym prezentowana jest tylko historia zamówień. Wynika to w dużej mierze  z faktu, że znakomita większość transakcji kończy się paragonem fiskalnym.

Odmienna logika jest dla transakcji typu business to business, gdzie zależy nam aby kontrahent miał dostęp do jak największej liczby informacji online. Dla zapewnienia tego kryterium podczas pracy w systemie WAPRO B2B nasz partner może uzyskać dostęp do listy rozrachunków a także swoich faktur, w tym możliwość pobrania faktury w formacie PDF. Analogicznie jeśli wprowadzona zostanie korekta w systemie sprzedażowym WAPRO Mag będzie ona widoczna w kokpicie operatora.

Z transakcji wynika również pojęcie limitu kupieckiego, jaki możemy nałożyć na naszego kontrahenta. Dzięki temu możemy wprowadzić kontrolę nadmiernych transakcji, które nie mają pokrycia w płatnościach.

Integracja zwrotna zamówień

W przypadku transakcji WAPRO B2B po złożeniu zamówienia jest ono przesyłane do systemu WAPRO Mag (analogicznie jak w WAPRO B2C), przewagą jest jednak proces zwrotnej synchronizacji zmian w zamówieniach. Dzięki temu jeśli z jakiegoś powodu nasz pracownik zmieni treść zamówienia (pozycje, ilości itp.) zmiana ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w zamówieniu widocznym przez naszego partnera w kokpicie B2B.

Import/eksport zamówień z/do pliku

Dla systemu WAPRO B2B przewidziano również możliwość importu/eksportu koszyka do/z CSV formatu co może powodować dodatkowe uproszczenie procesu składania zamówień przez naszych partnerów.

Zachęcamy Państwa do samodzielnego zapoznania się z funkcjonalnością systemu WAPRO B2B.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: