Kolejną funkcjonalnością jaka pojawiła się w wersji 8.00.0 programu WAPRO Mag jest możliwość skojarzenia zaliczki, której wartość jest większa niż wartość tworzonego dokumentu. Do tej pory system pozwalał jedynie na skojarzenie płatności o wartości równej lub mniejszej wartości tworzonego dokumentu. Podczas wystawiania dokumentu handlowego, do którego chcemy skojarzyć zaliczkę wcześniej utworzoną w systemie jako dokument finansowy należy na zakładce nr 2 (Informacje nagłówkowe) wybrać ikonę do kojarzenia płatności..

W naszym przykładzie posłużymy się zaliczką na kwotę 10 000 pln, którą podepniemy do dokumentu o wartości 7000 pln. W tym celu w pierwszym kroku tworzymy przedpłatę jako dokument KP w Dokumenty handlowe > Dokumenty finansowe a następnie wystawiamy fakturę kojarząc płatność. Aby dokument finansowy widoczny był do skojarzenia, należy zaznaczyć opcję Generuj zapis w rozrachunkach (zaliczka).

Następnie w dokumencie handlowym w zakładce Informacje nagłówkowe wybieramy przycisk skojarzenie płatności z dokumentem handlowym Ctrl+L.

Na liście pojawi się utworzona zaliczka, należy ją przenieść do listy skojarzonych płatności.

W przypadku wykrycia nadpłaty system wyświetli stosowny komunikat:

"Finansowy dokument rozliczający jest na większą kwotę niż dokument handlowy. Czy automatycznie wygenerować pozycję zaliczki na kwotę nadwyżki?" W przypadku akceptacji komunikatu nastąpi rozbicie wpłaty w dokumencie finansowym na 2 pozycje. Zaprezentowano to na poniższym obrazie.

Wynikiem będzie skojarzenie kwoty 7000 pln z wystawianym dokumentem oraz pozostawienie 3000 pln z możliwością skojarzenia z innym dokumentem.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami wersji 8.00.0 WAPRO Mag.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: