W Systemie magazynowo handlowym WAPRO Mag wprowadzono obsługę tzw. Pola BDO czyli numeru identyfikacyjnego w bazie danych gospodarowania odpadami.

Podmioty realizujące obrót towarami podlegającymi pod taki rejestr np. artykuły elektroniczne czy elektryczne zobowiązane są do zamieszczania tego numeru na dokumentach handlowych.

W systemie WAPRO Mag wprowadzono dedykowane pole Numer BDO w edycji danych firmy (System | Firmy / wybór firmy | Popraw).
Pole umieszczone w tym miejscu będzie uwzględnione:

  1. Na wydruku faktury z systemu (wzór systemowy oraz Crystal Reports) oraz wydruk korekty
  2. Eksport danych do faktury XML ECOD
  3. Możliwość umieszczenia na paragonach z drukarki fiskalnej
    • EPSON Thorell TM – konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
    • POSNET Thermal FV EJ LCD – opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj

Uwaga!
Pamiętaj, że większość drukarek posiada moduły serwisowe, które umożliwiają zaprogramowanie dodatkowych linijek nagłówka lub stopki, w których taki numer można umieścić. Skonsultuj to ze swoim opiekunem urządzeń fiskalnych.

Po wprowadzeniu numeru BDO drukuje się ona automatycznie na fakturze w sekcji danych sprzedawcy i nie wymaga to włączenia dodatkowych elementów w wariancie wydruku.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: