Category Menedżer Radzi

Na przełomie roku często pojawia się pytanie jak ustawić w programie nowy rok.
Dla programu WAPRO Kaper, nowy rok to nic innego jak zmiana miesiąca z grudnia na styczeń.
Zmienić aktualny miesiąc i rok można na kilka sposobów:

1.

Najszybszym sposobem zmiany roku jest użycie skrótu klawiszowego naciskając kombinację klawiszy CTRL+Windows (klawisz Windows to  ). Pojawi się wówczas okno do nawigacji dat, w którym to zmienia się miesiące strzałkami w prawo, w lewo, a lata to góra, dół. Używamy wyłącznie klawiatury, a swój wybór zatwierdzamy klawiszem ENTER.

2.

Zmiany roku można również dokonać wchodząc w „Dane Firmy”  na zakładkę „Ustawienia ewidencji”. Możemy wpisać dowolny rok w miejscu aktualnego miesiąca.

3.

Następną formą zmiany roku od której nasza firma powoli będzie odchodzić to kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dolnej belce programy na opcję „Aktualny miesiąc”. Pojawi się wówczas okno z możliwością wybrania roku i miesiąca. Jednak nowy rok dodawany jest w jednych z kolejnych aktualizacji.

4.

Do dyspozycji użytkowników jest dostępny również skrót klawiszowy SHITF+F8. Skrót ten zastępuje zmianę opisaną w punktach 1 lub 3 w zależności jaki tryb menu jest włączony. Przy włączonej wstążce pojawia się zmiana zgodnie z punktem 1, w pozostałym przypadku pkt. 3.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: