Category Menedżer Radzi

W kolejnym artykule z cyklu „Magik II szybki start” pokażemy użytkownikom, w jaki sposób przygotować schematy niezbędne do rozpisania księgowanych kwot na MPK (funkcjonalność dostępna jest wyłącznie w wariancie Prestiż).

Wprowadzenie

Rozpoczynając niniejszy artykuł, zakładamy, że w systemie zostały prawidłowo zdefiniowane odpowiednie źródła danych. Zakładamy też, że użytkownik posiada wiedzę w zakresie definiowania prostych schematów księgowania oraz budowania warunków logicznych dla dekretów. Jeśli tak nie jest – zachęcamy do lektury poprzednich artykułów z niniejszej serii lub odpowiednich rozdziałów dokumentacji do programu WAPRO Fakir.

W obecnej części skupimy się na możliwości warunkowego rozpisania księgowanych kwot na poszczególne pozycje uprzednio zdefiniowanej struktury MPK. Zakładamy zatem, że użytkownik posiada wiedzę na temat definiowania i stosowania modułu MPK w programie WAPRO Fakir – w szczególności dotyczy to budowania i zasady działania automatów MPK. Czytelników, którzy nie znają tych zagadnień zachęcamy do przeczytania odpowiednich rozdziałów standardowej dokumentacji do programu WAPRO Fakir.

Definiowanie schematów dla MPK

Definiowanie schematów MPK możliwe jest w oknie definiowania dekretów, po wybraniu zakładki Schematy MPK:

W celu zdefiniowania schematu MPK dla dekretu należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybrać przycisk Dodaj - na ekranie pojawi się formatka definiowania schematu
  1. Podać nazwę schematu, a następnie:
    • Zdefiniować pozycje MPK, na jakie będzie rozpisana kwota dekretu lub
    • Wskazać automat, jaki ma być zastosowany do takiego rozpisania
  2. W razie potrzeby podać dodatkowe warunki, jakie mają być spełnione, aby dany schemat został wykonany. Warunki definiujemy analogicznie, jak w pozostałych miejscach modułu Magik II.

Dla jednego dekretu można zdefiniować wiele schematów MPK (osobno dla dekretu Dt i dekretu Ct), które będą wykonywane w dowolnych kombinacjach, w zależności od zdefiniowanych warunków. Należy pamiętać, że układ warunków dla danego schematu MPK nie może być sprzeczny z układem warunków zdefiniowanym dla całego dekretu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: