Category Menedżer Radzi

Wprowadzony w wersji 8.20.0 mechanizm zdarzeń kadrowych spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród użytkowników programu WAPRO Gang. W kolejnych wersjach mechanizm ten udoskonalono pod względem szybkości działania i dokładności.

Wprowadzono między innymi możliwość uruchomienia automatycznego odświeżania zdarzeń kadrowych co ilość dni określoną w parametrze konfiguracyjnym firmy „Co ile dni uruchomić odświeżanie zdarzeń kadrowych” z kategorii „Ogólne”. To jednak nie wszystkie parametry na jakie mogą wpłynąć na wykonanie zdarzeń kadrowych.

Pierwszy parametr to możliwość zmiany okresu wyprzedzenia z jakim system informuje o zajściu zdarzenia. Domyślnie jest ono ustawione na 5 dni. Można ten parametr zwiększyć lub zmniejszyć bezpośrednio w algorytmie funkcji „UruchomZdarzeniaKadrowe”. W pierwszej linijce kodu wystarczy zmienić ostatni parametr.

Zdarzeniakadrowe(Firma(Identyfikator), Dzisiaj(), 5)

Drugim parametrem jest kolor wyróżniający dane zdarzenia kadrowe. Domyślnie zdarzenia nie mają wyróżnienia kolorem, za wyjątkiem faktu upłynięcia okresu umowy o pracę, który jest zaznaczony na czerwono. Tą sytuację można zmieniać za pomocą funkcji SQL „dbo.GANG_Kolor”, której parametr może przybierać następujące wartości: BRAK, CZARNY, KASZTANOWY, ZIELONY, OLIWKOWY, PURPUROWY, SZARY, SREBRNY, CZERWONY, CYTRYNOWY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI, WODNY i BIAŁY. Zmiana koloru nie jest tak prosta jak poprzednia, ale możliwa. W zdarzeniu funkcji „Kod procedury na serwerze SQL”, obsługującej dane zdarzenie odszukujemy np. fragment

dbo.GANG_Kolor('BRAK')

i zamiast BRAK wstawiamy odpowiedni kolor.

Umieszczenie mechanizmu zdarzeń kadrowych jako funkcje w Administratorze ma również tą zaletę, że można zrezygnować z wykonywania niektórych z nich. Na przykład wyłączenie kontroli minimalnego wynagrodzenia pracownika sprowadza się do dodania dwóch znaczków w funkcji „UruchomZdarzeniaKadrowe”.

//Zdarzenie kadrowe minimalne wynagrodzenie pracownika(Pracownik(Identy…

Dodanie własnych zdarzeń kadrowych jest również możliwe, ale wymaga znajomości programowania w języku Transact-SQL lub języku programu, których opis przekracza zakres tego artykułu.

Po przekompilowaniu obu składników otrzymujemy mechanizm, w którym współczynnik kosztów autorskich jest podpowiadany z kartoteki osobowej „Inne dane do list płac” i może być zmieniany podczas naliczana listy.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: