Category Menedżer Radzi

Prowadzenie sprzedaży na allegro wiąże się z wprowadzeniem pewnego rodzaju dyscypliny w zarządzaniu stanami magazynowymi. W przypadku współpracy programów WAPRO Aukcje i WAPRO Mag wybrane konto Allegro skojarzone jest z jednym magazynem firmy.

W większości przypadków jest to w zupełności wystarczające, ale czasami zachodzi potrzeba uwzględnienie zapasów magazynowych z innego magazynu. Taką sytuacją jest zapewne automatyzacja kończenia aukcji na Allegro automatycznie jeśli np. brakuje stanu magazynowego.
Do wersji 8.20.2 programu WAPRO Aukcje taka weryfikacja odbywała się tylko w obrębie tego magazynu, który był skojarzony z kontem. Od wersji 8.20.2 została wprowadzona możliwość wskazania dodatkowych magazynów (w obrębie wyróżnika synchronizacji), która powoduje sprawdzenie stanów na wskazanych magazynach jeśli na główny magazynie stan jest zerowy.

Funkcja dostępna jest w menu Aukcje | Kartoteka | Dodatkowe magazyny (jeśli użytkownik ma wyłączoną synchronizację magazynów pojawi się stosowny komunikat).

Użytkownik musi przenieść z listy Dostępne do Wybrane te magazyny, które mają być uwzględnione w weryfikacji. Przenoszenie może się odbywać pojedynczo przyciskiem Ins lub Del lub poprzez przenoszenie wszystkich Ctrl + Ins lub Ctrl + Del, dodatkowo można kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszy na magazyn, który ma być dodany lub usunięty i ostatnia metoda to stosowanie metody Drag & Drop (przesuń upuść) pomiędzy listami. W tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy na zapisie i przesunąć go do drugiej listy.

Wprowadzenie tej funkcji pozwala zdecydowanie uelastycznić proces kończenia aukcji w portalu w zależności od posiadanych zapasów magazynowych.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: