Category Menedżer Radzi

Etykiety w WAPRO Mag to elementy, pozwalające na dodatkową klasyfikację zapisów w różnych kartotekach z możliwością wyświetlania kolorowych etykiet na ekranie kartoteki.

Obecnie etykiety dostępne są w:

  1. dokumentach magazynowych
  2. dokumentach finansowych
  3. artykułach
  4. zleceniach serwisowych
  5. zamówieniach
  6. rozrachunkach
  7. kontrahentach
  8. dokumentach handlowych
  9. zleceniach produkcyjnych
  10. tabelach dodatkowych

To użytkownik decyduje jaka jest nazwa etykiety w oknie wyboru etykiet, jaki kolor będzie widoczny dla czcionki a jaki dla tła.
Etykiety prezentowane są na jednej kolumnie zwykle jest to numer lub nazwa w zależności od kartoteki.

Co daje nam etykietowanie?

Za pomocą etykiet możemy po pierwsze łatwo odnajdywać zapisy na listach poprzez widoczność kolorowego tekstu czy tła, ale dodatkowo możemy stosować filtrowanie po etykietach czyli wyświetlać zapisy skojarzone z daną etykietą.
W tym celu w danym oknie klikając prawym przyciskiem myszy na liście znajduje się opcja Etykiety | Szukaj pozwala ona wyświetlić okno zdefiniowanych etykiet (wyświetlane są tylko te z możliwością użycia w danym oknie) i po wybraniu lista zostanie odfiltrowana tylko do tej etykiety.

Można także wykorzystać etykiety do pewnego statusowania zapisów, czy też oznaczania ich poziomu ważności.
Np. możemy kolorem zielonym oznaczać zamówienia gotowe do realizacji, czerwonym te, które nie są kompletne albo zostały dopiero utworzone a kolorem pomarańczowym, te które są w trakcie.

Współpraca z innymi systemami WAPRO ERP Korzystając z WAPRO Aukcje można w aukcjach (menu WAPRO Aukcje | Konfiguracja | Transakcje | Przypisz etykietę do zamówienia po przeniesieniu tran. do WAPRO Mag) dzięki czemu od razu kiedy pojawi się nowe zamówienie operator programu WAPRO Mag widzi, że zostało dodane nowe zamówienie internetowe, które być może ma wyższy priorytet kompletacji niż zamówienia telefoniczne.

Wykorzystanie automatyzacji przypisywania

Jeśli użytkownik posiada wariant Prestiż plus można zautomatyzować proces przypisywania dokumentów/kartotek do danej etykiety poprzez gniazda rozszerzeń. Np. jeśli nastąpi edycja zamówienia i zmieni się wartość można przypisać go do określonej etykiety, jeśli zostanie uruchomiona procedura realizacji też można przypisać do jakiejś etykiety.
Gniazda w zasadzie dają nam bardzo dużą elastyczność jeśli chodzi o tworzenie własnego przepływu zapisów pomiędzy poszczególnymi etykietami.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: