Category Menedżer Radzi

WAPRO Mag posiada możliwość generowania faktur seryjnych (abonamentowych). Cechą takich dokumentów jest ich powtarzalność w określonym czasie np. wystawiane raz miesięcznie w tej samej postaci, zmienia się tylko okres. Funkcja dostępna w wariancie Prestiż i Prestiż Plus pozwala zautomatyzować ten proces.

WAPRO Mag posiada możliwość generowania faktur seryjnych (abonamentowych). Cechą takich dokumentów jest ich powtarzalność w określonym czasie np. wystawiane raz miesięcznie w tej samej postaci, zmienia się tylko okres.
Funkcja dostępna w wariancie Prestiż i Prestiż Plus pozwala zautomatyzować ten proces. Jak rozpocząć?
W pierwszej kolejności dodajemy szablon, w tym celu uruchamiamy okno dokumentów handlowych i w drzewie po lewej stronie na samym dole znajduje się opcja Szablon dokumentów seryjnych. Po podświetleniu tej pozycji wybieramy Dodaj, pojawi się okno dodawania dokumentu handlowego z adnotacją, że jest to szablon.
Uzupełniamy dane FV typu forma płatności, pozycje jakie mają się znaleźć itp.

Po zapisaniu szablonu należy go zaznaczyć na liście i wybrać z menu prawego przycisku myszy Generator dokumentów seryjnych . W oknie generatora wskazujemy dla jakich kontrahentów ma się to wykonać.
Kolejny parametr to ceny czy mają być tymi z szablonu czy z aktualnymi z kartoteki. Następnie ustalamy datę wystawienia oraz informacje dotyczące generowania zapłat a także opcję pomijania już wystawionych dokumentów.

Po wybraniu wszystkich opcji z poniższego okna rozpoczynamy generowanie opcją Generuj dokumenty.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: