Category FAQ
WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia podstawowe czynności związane z procesem zamknięcia roku w programie WF-FaKir dla Windows.

W procesie zamknięcia roku w programie wyróżnić można następujące etapy:

  1. Przeniesienie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
    Czynności związane z tym etapem można zautomatyzować, przy użyciu automatów księgujących.
  2. Przeniesienie sald kont w okresie BZ (Bilans Zamknięcia) zamykanego roku na BO (Bilans Otwarcia) kolejnego roku obrotowego utworzonego w programie. W przypadku zmiany planu kont w nowym roku obrotowym, konieczne może okazać się zdefiniowanie, tzw. "Przełomu roku".
  3. Zatwierdzenie roku obrotowego, polegające na zablokowaniu możliwości dodawania/poprawiania zapisów księgowych.