Category FAQ
WAPRO Fakir, Bilans otwarcia

Opis przedstawia czynności, jaki należy wykonać w celu przeniesienia wartości (sald) kont na koniec danego roku obrotowego na bilans otwarcia roku następnego.

W celu przeniesienia BZ na BO kolejnego roku, należy wejść do roku obrotowego, z którego będzie przenoszony bilans zamknięcia (BZ). Następnie należy wywołać opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono tzw „wstążkę”: „Księga główna -> Zamknięcie roku -> BO w następnym roku” (1.)
FW02-019-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Księga główna -> Utworzenie BO w następnym roku” (1.)

FW02-019-01w

W oknie, które się ukaże, należy wybrać opcję "Usunięcie bilansu otwarcia" (2.) i kliknąć na przycisku "Wykonaj" (3.).

FW02-019-02

W oknie, które się ukaże, należy wybrać opcję "Usunięcie bilansu otwarcia" (2.) i kliknąć na przycisku "Wykonaj" (3.).

FW02-019-03