Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia kroki związane z zatwierdzeniem zapisów roku obrotowego. Jest to część większej operacji związanej z zamknięciem roku. Nie jest on niezbędny do prawidłowego działania programu, ale wymagany treścią ustawy o rachunkowości.

Zatwierdzenie roku obrotowego składa się z następujących elementów:

 1. Zatwierdzenie dokumentów.
  Powoduje ono brak możliwości edycji wprowadzonych dowodów księgowych.
 2. Zamknięcie okresów obrotowych.
  Jego przeprowadzenie uniemożliwia dodawanie nowych zapisów w danym okresie obrotowym. Dotyczy okresów innych niż BZ (Bilans zamknięcia) i wymaga wcześniejszego zatwierdzenie dokumentów.
 3. Zatwierdzenie BO.
  Prowadzi do braku możliwości edycji (pierwszy rok obrotowy) lub aktualizacji (drugi i kolejny rok zarejestrowany w programie) bilansu otwarcia.
 4. Zatwierdzenie roku.
  Jego wynikiem jest zablokowanie możliwości rejestracji zapisów w okresie BZ. Wymaga przeprowadzenia wszystkich czynności opisach w punktach powyżej.

 

Uwaga!
Operacje przedstawione w niniejszej poradzie są nieodwracalne przez użytkownika. Zaleca się przeprowadzenie archiwizacji bazy danych przez wykonaniem opisanych ty czynności.

A. Zatwierdzanie dokumentów.

Operację tą można przeprowadzić w oknie rejestracji(„Dokumenty -> Wprowadzanie”) lub w oknie przeglądania dokumentów („Dokumenty -> Przeglądanie”).
Czynności jakie należy podjąć, to:
1. Wejście w odpowiedni okres obrotowy, w którym mają zostać zatwierdzone dokumenty (niezbędne, jeśli będzie ono przeprowadzane osobno w każdym miesiącu):

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:

FW12-087-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW12-087-01w

2. Zaznaczenie dokumentów, które mają zostać zatwierdzone.
3. Kliknięciu na przycisku „Zatwierdź” a następnie zaakceptowaniu informacji o operacji grupowej na dokumentach.

FW12-087-02

4. Podaniu daty zatwierdzenia i wykonaniu operacji.

FW12-087-03

5. Po zakończonej operacji program wyświetli podsumowanie informujące o ilości zatwiedzonych/niezatwierdzonych dokumentów.

FW12-087-04

Uwaga!
Dokumenty uznane przez system za błędne (np. nie bilansujące się, puste itp; są wyświetlane na liście dowodów w kolorze czerwonym), nie zostaną zatwierdzone, uniemożliwiając przeprowadzenie dalszych czynności.
W przypadku przeprowadzania zatwierdzania dokumentów w obrębie poszczególnych miesięcy, należy powtórzyć odpowiednią ilość razy czynności opisane w punkcie 1.

B. Zamknięcie okresów obrotowych.

Zamknięcia danego okresu obrotowego dokonuje się za pomocą opcji „Księga główna -> Zamknięcie okresu”. Wcześniej należy wejść w odpowiedni okres obrotowy, majacy zostać zamkniętym (punkt A.1.).

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:

FW12-087-05

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW12-087-05w
FW12-087-06

Zatwierdzenia należy przeprowadzić wszystkich okresów z wyłączeniem okresu BZ.

C. Zatwierdzenie BO.

Zatwierdzenia Bilansu Otwarcia dokonuje się za pomocą opcji „Księga główna -> Zatwierdzenie BO”. BO zostanie zatwierdzone pod warunkiem jego bilansowania się.

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:

FW12-087-07

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW12-087-07w

Uwaga!
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy wybór roku obrotowego, w którym ma zostać zatwierdzone BO. Bardzo łatwo o pomyłkę!

D. Zatwierdzenie roku.

Operację tą przeprowadza się za pomocą opcji „Księga główna -> Zamknięcie roku -> Zatwierdzenie roku". Po jej dokonaniu nie będzie możliwości rejestracji żadnego zapisu w danym roku obrotowym.

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:

FW12-087-08

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW12-087-08w