Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Opis przedstawia możliwe rozwiązanie w sytuacji, gdy konto syntetyczne, na którym odbywają się dekretacje ma posiadać w kolejnym roku analitykę kartotekową.

W sytuacji, gdy konto syntetyczne, na którym odbywają się dekretacje roku "R1" ma posiadać w kolejnym "R2" analitykę kartotekową, należy odpowiednio skonfigurować działanie funkcji "Przełom roku":

  1. W roku "R1" z którego będzie przenoszone BZ (w którym dane konto syntetyczne "A" nie posiada analityki) na BO roku "R2", należy utworzyć konto tymczasowe, "B", do którego należy podpiąć analitykę kartotekową, zgodną z tą, która ma się znaleźć na koncie "A" w roku obrotowym "R2".
  2. Po wykonaniu powyższych czynności trzeba stworzyć tymczasowy dokument "D" (najlepiej w okresie "BZ"), w którym umieszczone powinny być przeksięgowania z konta "A" na odpowiednie analityki konta "B".
  3. W roku "R2" w opcji "Definicje -> Plan kont -> Przełom roku", należy wskazać, że konto "B" z roku "R1", będzie kontem "A" w roku "R2".
    Zapis taki powinien mieć postać ("A" - numer syntetyczny konta w nowym roku obrotowym "R2", "B" - numer syntetyczny konta tymczasowego w roku "R1"):
FW07-045-01

4. Dzięki powyższym ustawieniom, uruchomienie opcji "Księga główna -> Zamknięcie roku -> BO w następnym roku", będzie powodować przeniesienie sald kont analitycznych konta "B" na odpowiednie analityki konta "A" w kolejnym roku obrotowym ("R2").

5. Gdy rok "R1" zostanie już zamknięty księgowo, ale nie zatwierdzony w programie (!), a więc jego "BZ" nie będzie już przenoszone na BO roku "R2", dokument "D" można usunąć, podobnie jak konto "B".