Category Menedżer Radzi

Jak uzupełnić kartoteki systemu, np. aktualną wysokością stawek podatkowych?

Aby uzupełnić kartotekę systemu, np. aktualną wysokością stawek podatkowych:

1. Przejść na zakładkę KARTOTEKI.

2. Kliknij przycisk KARTOTEKI SYSTEMU, a następnie wybierz z rozwiniętego menu PŁACA MINIMALNA.

3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DODAJ.

4. W wyświetlonym oknie uzupełnij rubryki:

5. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ. Ponownie kliknij DODAJ, aby dodać kolejny próg podatkowy. Uzupełnij rubryki:

Jeśli jest to najwyższy próg podatkowy, rubrykę DO KWOTY uzupełnij wartością, co do której jesteś pewny, że żaden z podatników Twojej firmy nie jest w stanie osiągnąć. Może to być, jak zaprezentowano powyżej, kwota 99 999 999 zł.

6. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

7. Uzupełniona kartoteka powinna prezentować się w następujący sposób:

Zauważ, że w powyżej kartotece, w rubryce ROK nie było słowa „od roku”. Oznacza to, że kartekę tę będziesz musiał uzupełniać co roku, bez względu na to, czy stawka podatku uległa zmianie, czy też nie.

Zadbaj o to, aby wszystkie kartoteki w grupie KARTOTEKI SYSTEMU były zawsze uzupełnione aktualnymi danymi.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: