Category Menedżer Radzi

Rozszerzenie online do programu WAPRO Fakir które może zapobiec problemom na etapie importu danych do programu WAPRO JPK.

W dniu 16 lutego 2017 opublikowane zostało rozszerzenie online do programu WAPRO Fakir wersja 8.21.0. W programie dodano dwa predefiniowane, zaawansowane filtry w oknie przeglądarki rejestrów VAT. Zastosowanie tych filtrów pozwala wyszukać wszystkie zapisy w rejestrach VAT z niepełnymi danymi, w których na przykład kontrahenci nie mają wypełnionego numeru identyfikacji podatkowej, nazwy lub adresu. Uzupełnienie tych brakujących danych w programie źródłowym może zapobiec problemom na etapie importu danych do programu WAPRO JPK.

Filtry działają w kontekście każdego rejestru a po wybraniu widoku „wg. pozycji deklaracji VAT-7” również w kontekście „Wszystkie rejestry”. Po ich zastosowaniu można bezpośrednio poprawiać znalezione pozycje, to jest poprawić dane kontrahenta, wybrać go ponownie w dokumencie i zapisać dokument.

Predefiniowane filtry dodane wyżej wymienionym rozszerzeniem online programu dostępne są w oknie przeglądarki rejestrów VAT. W oknie przeglądarki muszą być widoczne dane z żądanego okresu rozliczeniowego, tego za który dane mają być sprawdzone. Następnie należy wybrać polecenie Lista filtrów przyciskiem oznaczonym ikoną folderu lub użyciem skrótu klawiszowego [Ctrl+F7]. Po wyświetleniu okna Lista filtrów wystarczy przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót [Ins], tak jak to zaprezentowano na poniższym przykładzie:

Dostępne są dwa filtry:

  • Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu;
  • Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu z pominięciem dokumentów fiskalnych;

Po wybraniu filtra z powyższej listy i przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10] filtr zostanie dodany do listy. Po zamknięciu okna Lista filtrów/Rejestr VAT będzie dostępny na liście rozwijanej na górnej belce okna:

Uwaga – jeżeli rozszerzenie online jeszcze nie zaktualizowało automatycznie programu i wyżej wymienione predefiniowane filtry nie są dostępne można wymusić aktualizację ręcznie.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: