Category Menedżer Radzi

Zamieszczone tu informacje mają za zadanie ułatwić początkującemu użytkownikowi zapoznanie się zasadami działania pakietu WAPRO Analizy, pokazać podstawowe korzyści płynące z jego stosowania oraz zademonstrować na prostym przykładzie możliwości przetwarzania danych w tabelach przestawnych MS EXCEL.

Zamieszczone tu informacje mają za zadanie ułatwić początkującemu użytkownikowi zapoznanie się zasadami działania pakietu WAPRO Analizy, pokazać podstawowe korzyści płynące z jego stosowania oraz zademonstrować na prostym przykładzie możliwości przetwarzania danych w tabelach przestawnych MS EXCEL. Do opisu zostały dołączone krótkie filmy.

Zapraszam do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

Informacje ogólne - możliwości i korzyści

Analizy predefiniowane

Przygotowanie tabeli przestawnej do przetwarzania w MS EXCEL

Tworzenie analizy użytkownika (WAPRO Analizy)

    • Przygotowanie definicji analizy (definicji kostki OLAP)

Tworzenie raportów użytkownika (MS EXCEL)

    • Analiza zyskowności oddziałów firmy (magazynów)
    • Analiza zysku osiągniętego przez handlowców firmy
    • Analiza zysku osiągniętego przez towary w poszczególnych kategoriach asortymentowych

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: