Category Menedżer Radzi

W poprzedniej części artykułu zostały wyjaśnione podstawy konfiguracji cen i cenników w programie WAPRO Mag. W tym artykule zostaną opisane scenariusze przenoszenia cen pomiędzy magazynami podczas wykonywania operacji MM.

Krzysztof Stachyra
Szef Wydziału Produkcji Systemów Handlowo - Magazynowych WAPRO ERP

Artykuł opisuje mechanizmy aktualizacji cen pomiędzy magazynami w przypadku braku ustawionej synchronizacji w konfiguracji firmy. Mechanizm synchronizacji cen zostanie przedstawiony w kolejnym artykule. Dla procesu przenoszenia cen sprzedaży można wyróżnić 2 przypadki analizy:

  • 1 Dokument MM z opcją MP odłożonego skutku magazynowego w czasie
  • 2 Dokument MM z opcją MP natychmiastowego skutku magazynowego

Rozpatrzymy pierwszy scenariusz.

Dokument MM z opcją MP natychmiastowego skutku magazynowego

Dla omawianego zagadnienia istotne są parametry konfiguracyjne firmy:

  • Artykuły > Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym = rozłączne lub wspólne bez cen Artykuły > Konfiguracja transferu cen sprzedaży artykułu między magazynami > MM= Tak dla określonych rubryk cenowych
  • Dokumenty magazynowe > MM > Modyfikowanie cen w magazynie docelowym > Zakupu i sprzedaży Parametry konkretnego artykułu dla cen zakupu i sprzedaży w opcji Modyfikacja cen przy dostawie = Tak

Dodatkowo można mechanizm przenoszenia cen powiązać z nową funkcją (od wersji 7.70.0 B,P,PP) z Automatycznego tworzenia przecen przy dokumentach MM
(Konfiguracja firmy > dokumenty magazynowe > MM > Automatyczne tworzenie przeceny przy wystawianiu MW (MP) = Tak)

W scenariuszu dla łatwiejszego zrozumienia mechanizmu przyjmujemy 2 magazyny M1 oraz M2 dla Towaru X.

Poniżej przedstawiono skutek zmiany ceny (netto) na poszczególnych magazynach:
Dokonujemy zakup Towaru X na M1 2 szt po 10 zł ręcznie ustalam cenę sprzedaży na 15 zł/szt., następnie dokonujemy przesunięcia MM z opcją Przychód odłożone w czasie 1 szt towaru, na M2.
Z racji tego, że towar był ręcznie utworzony tylko na M1 a nie ma synchronizacji mechanizm musi utworzyć nową kartotekę oraz ustawia od razu ceny w kartotece ale bez skutku magazynowego.
Po zatwierdzeniu MP odłożonego w czasie

(Operacje dodatkowe na liście dokumentów magazynowych > zatwierdzanie przychodu odłożonego w czasie) następuje skutek magazynowy na przyjęcie 1 szt. w cenie zakupu 10 zł sprzedaż 15 zł – tworzy się dokument przeceny (dostępny w menu Magazyn > Przeceny), która wykazuje zmiany ceny z 0 na 15 zł oraz dla pozostałych rubryk z 0 na 10 zł.

Kolejnym krokiem jest zmiana ceny sprzedaży ręcznie w kartotece w magazynie M1 z 15 na 20 zł (tylko rubryka detaliczna pozostałe bez zmian czyli = cenie zakupu 10).

Ponownie wykonujemy przesunięcie MM z MP odłożone w czasie jednej sztuki na M2 (cena zakupu się nie zmienia).

Z racji tego, że cena zakupu się nie zmieniła, nie następuje przeliczanie cen sprzedaży względem ceny zakupu w tym przypadku również nie jest tworzony protokół przeceny.

Teraz dokonajmy analizy scenariusza drugiego

Dokument MM z opcją MP natychmiastowego skutku magazynowego

Dokonujemy zakupu 1 szt. towaru X w nowej cenie zakupu 12 zł/szt. na M1 - po tej operacji cena zakupu na M1 to 12 zł a sprzedaży 20, na M2 cena zakupu to nadal 10 zł i 15 zł sprzedaż.

Wykonujemy MM na 1 szt. w nowej cenie zakupu 12 zł ze skutkiem magazynowym bez odłożenia w czasie na magazyn M2. Podczas zatwierdzana dokumentu pojawia się komunikat, czy aktualizować ceny sprzedaży do magazynu docelowego? Po potwierdzeniu tego komunikatu nastąpi obliczenie cen sprzedaży w M2.

W wyniku tej operacji następuje zmiana ceny zakupu w magazynie M2 na 12 zł, a sprzedaż wylicza się od nowa na 20 zł, do tego automatycznie powstał dokument przeceny dla rubryki detalicznej ponieważ tylko ona się zmieniła.

Jeśli wykonany zostanie kolejny zakup w nowej cenie zakupu np. 14 zł/szt. W magazynie M1 a następnie podczas wykonywania MW bez opcji MP odłożone w czasie podczas komunikatu o aktualizację cen użytkownik wybierze opcję NIE, system przeniesie tylko nową cenę zakupu bez zmiany cen sprzedaży oraz bez skutku tworzenia dokumentu przeceny.

Aby zagwarantować ciągłe przenoszenie cen sprzedaży należy skorzystać z mechanizmu synchronizacji, który zawsze zmienia ceny jeśli taka konfiguracja zostanie zdefiniowana. Mechanizm synchronizacji zostanie szerzej opisany w kolejnym artykule z serii, już teraz zapraszam do dalszej lektury.

 

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: