Category Menedżer Radzi

Przedstawiamy korzyści płynące z migracji z wersji dla DOS na wersję dla Windows.

W kolejnym artykule spróbujemy przekonać użytkowników programu WF-MAG dla DOS do przejścia na nasz znacznie bardziej nowoczesny technologicznie system jakim jest WAPRO Mag (dla Windows).

Z jednej strony cieszy nas niesłabnąca popularność programu WF-MAG dla DOS, ale z drugiej strony martwią, ze względu ma stały, szybki rozwój technologii komputerowych, systemów operacyjnych coraz wyższe koszty obsługi tego systemu wynikające z coraz mniejszej kompatybilności nowoczesnych komputerów i systemów operacyjnych z programami dedykowanymi dla DOS. Wielokrotnie okazuje się, że nabywane przez Państwa komputery mają problemy z obsługą programów DOSowych, okno programu nie daje się wyświetlić w trybie pełno - ekranowym co znacznie pogarsza komfort pracy. Coraz trudniej serwisować komputery starego typu, przystosowane do pełnej obsługi trybu DOS, ponieważ jest coraz mniej części zamiennych.

Rosnące koszty obsługi WF-MAG dla Dos z pewnością wymuszą z czasem konieczność podwyższenia ceny sprzedaży nowych licencji oraz aktualizacji.

Paradoksalnie starszy, przestarzały technologicznie produkt będzie droższy od swojego następcy, dużo nowocześniejszego, o znacznie większych możliwościach użytkowych. W tym przypadku sytuacja przypomina trochę porównanie kosztów eksploatacji typowego, nowoczesnego samochodu do kosztów eksploatacji pięknego ale zabytkowego samochodu.

Proces ten będzie postępował w coraz szybszym tempie. Aby uchronić „wiernych” użytkowników naszego produktu od konieczności poniesienia w niedalekiej przyszłości wydatków na zakup nowocześniejszego oprogramowania, przygotowaliśmy dla nich bardzo korzystną ofertę związaną z możliwością dokonania migracji pomiędzy wyżej wymienionymi systemami. Informacja o niej pojawi się w najbliższym czasie na naszym portalu. Wspominamy o tym ponieważ nasza propozycja będzie dla Państwa bardzo korzystna a okres trwania promocji ograniczony więc szkoda byłoby z niej nie skorzystać.

Wobec powyższego gorąco namawiamy, w najbliższym czasie, do częstego odwiedzania naszego portalu gdzie w sekcji Promocje pojawi się informacja o niej.

Akcja promocyjna z premedytacją została przygotowana w okresie wakacyjnym, ponieważ w większości firm jest okres spokoju a w związku z tym jest to odpowiedni moment aby wdrożyć nowy system, dodatkowo operatorzy mają czas aby go poznać i przyzwyczaić się do pracy z nim przed jesiennym wzrostem obrotów.

Wielu użytkowników systemu WF-MAG dla Dos obawia się, ze przechodząc na system dla Windows będą mieli problemy w firmie, ponieważ jest on bardziej złożony. Z doświadczenia znam wiele przykładów firm, które już dokonały przejścia pomiędzy tymi systemami i uznały, że odbyło się to nadspodziewanie łatwo i bez problemów.

Jest to wynikiem tego, że oba systemy maja podobną „filozofię” działania, dodatkowo program WAPRO Mag prawidłowo skonfigurowany, przystosowany do konkretnego stanowiska pracy jest znacznie mniej złożony w obsłudze niż w przypadku stanowisk z udostępnioną pełną funkcjonalnością, która jest konieczna tylko administratorowi systemu.

Przechodząc na system dedykowany systemom Windows uzyskujecie Państwo nowoczesne oprogramowanie, które jest stale aktualizowane do wymogów rynku i szybko zmieniających się trendów rozwojowych infrastruktur i technologii komputerowych.

W ostatnim okresie obserwujemy między innymi bardzo silny rozwój technologii bazodanowych, zapewniających coraz większe możliwości, coraz większą wydajność, bezpieczeństwo danych itd.. Wraz z rozwojem technologii internetowych, szybkości i przepustowości łącz zmienia się również struktura projektowanych aplikacji z klasycznych aplikacji instalowanych w sieciach lokalnych do coraz częściej spotykanych rozwiązań wykorzystujących globalną sieć Internetową. W przyszłości najprawdopodobniej wszystkie programy przeznaczone do zarządzania firmami oraz ich elementy składowe jak programy magazynowe czy też do zarządzania sprzedażą i magazynami dostępne będą w postaci usług świadczonych przez jego producentów. Dostępne będą poprzez łącza internetowe a obsługiwane przez przeglądarki internetowe użytkowników. Rozwiązania takie pojawiają się już obecnie jednak wydajność ich pracy jest jeszcze bardzo uzależniona od przepustowości typowych łącz internetowych.

Obserwujemy te zmiany i dostosowujemy nasze systemy do zmieniających się warunków, w tym oczywiście program WAPRO Mag. Również obecnie można go skonfigurować do pracy w jednej, zsynchronizowanej bazie danych z dostępem terminali poprzez łącza internetowe podobnie jak inne systemy. Jednak aplikacja pojawi jako usługa w sieci dopiero kiedy warunki techniczne łącz wszystkich użytkowników będą wystarczające do tego aby WAPRO Mag mógł pracować bez obniżenia wydajności w porównaniu z jego obecną wersja „desktopową”.

Piszemy o tym aby upewnić Państwa, że decydując się na przejście do wersji programu dla Windows zmieniacie swój system na nowoczesne, nadążające za ogólnymi trendami oprogramowanie.

Do najważniejszych zalet związanych z taką migracją należą:

  • 1 Bezpieczeństwo danych handlowych firmy, które gromadzone są w nowoczesnych bazach danych zarządzanych przez nowoczesne serwery SQL
  • 2 Niespotykaną w wersji dla DOS funkcjonalność i automatyzację pracy
  • 3 Możliwość konfiguracji systemu na jednej zsynchronizowanej bazie danych, na której pracują wszystkie aplikacji Asseco WAPRO przy jednoczesnej możliwości pracy firmy w środowisku rozproszonym (oddziały, sklepy sprzedazy detalicznej)
  • 4 Możliwość rozbudowania systemu o moduł WAPRO Mobile wspierający pracę „mobilnych” handlowców
  • 5 Możliwość rozbudowy systemu WAPRO Mag o rozwiązania naszych Partnerów, między innymi sklepy internetowe (B2C) lub moduły sprzedazy hurtowej pomiędzy Partnerami handlowymi (B2B). Systemy te pracują „on-line” z bazą danych programu, operacje handlowe, stany magazynowe są nadzorowane i kontrolowane centralnie przez program WAPRO Mag a wszystkie operacje przeprowadzone na różnych platformach sprzedaży mogą być automatycznie dekretowane przez program finansowo – księgowy WAPRO Fakir

Nie sposób wymienić wszystkich funkcjonalności różniących aplikacje dla DOS i Windows. Na zakończenie dodajmy tylko, że duża część modyfikacji i ulepszeń programu WAPRO Mag oparta jest o sugestie i doświadczenia wielotysięcznych rzesz jego użytkowników, które wpływały na jego rozwój, poprawę ergonomii pracy i ogólną funkcjonalność.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: