Category Menedżer Radzi

W obliczu niedawnego, szeroko omawianego w mediach, masowego wycieku danych (prawdopodobnie z przeglądarek internetowych), wielu z nas zdało sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo naszych danych logowania. Oczywiście my również podjęliśmy natychmiastowe działania prewencyjne, aby dodatkowo zabezpieczyć dane naszych klientów i zminimalizować i ewentualne ryzyko wynikające z wycieku.

W ujawnionych danych dot. wycieku przeprowadziliśmy losową weryfikację występowania kont powiązanych z Klientami Asseco Business Solutions. W wyniku weryfikacji zidentyfikowaliśmy występowanie niektórych danych, powiązanych z systemami z których korzystają klienci Asseco Business Solutions.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych w systemach pracujących na infrastrukturze Asseco Business Solutions, dla zidentyfikowanych kont prewencyjnie wykonaliśmy automatyczny reset haseł. W związku z tym, przy kolejnym logowaniu do naszego systemu, użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła na nowe. Zalecamy przy tym, zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie, aby nowe hasło było unikalne, trudne do odgadnięcia i zawierało kombinację liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

W przypadku pozostałych systemów (w tym zainstalowanych na Państwa infrastrukturze własnej), dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, bezwzględnie zalecamy  jak najszybszą  zmianę haseł  do kont użytkowników w produktach Asseco Business Solutions, z których Państwo korzystają.

Nawet jeżeli nie masz podejrzeń , że Twoje dane logowania mogły zostać wykradzione, zalecamy podjęcie następujących kroków:

  • Zweryfikuj swoje konto

    Sprawdź, czy twoje konto zostało dotknięte wyciekiem, odwiedzając zaufaną stronę, która pozwala na sprawdzenie, czy Twoje dane pojawiły się w bazie wycieków. 

    Umożliwia to m.in. Ministerstwo Cyfryzacji pod adresem https://bezpiecznedane.gov.pl

  • Zmień hasła

    Natychmiast zmień hasła do wszystkich kont, które mogły zostać dotknięte wyciekiem. Upewnij się, że nowe hasła są unikalne, trudne do odgadnięcia i zawierają kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych. 

Dodatkowo, niezależnie od sytuacji, zawsze warto przestrzegać poniższych, uniwersalnych zasad bezpieczeństwa:

1.

Używaj menedżerów haseł

Zalecamy korzystanie z menedżerów haseł, które pomogą ci bezpiecznie przechowywać i zarządzać wszystkimi swoimi hasłami.

2.

Nie zapamiętuj haseł w przeglądarkach

Unikaj zapisywania haseł w przeglądarkach internetowych. Choć może to wydawać się wygodne, stanowi to duże ryzyko, szczególnie w przypadku wycieków danych.

3.

Stosuj unikalne hasła dla każdego serwisu

Nigdy nie używaj tego samego hasła na różnych stronach internetowych. W przypadku wycieku danych z jednej strony, Twoje konto na innych stronach pozostaje bezpieczne.

4.

Aktualizuj hasła regularnie

Zmieniaj hasła co najmniej raz na pół roku. To zabezpieczy Cię przed możliwością ich wykradzenia.

5.

Chroń się przed phishingiem

Nie klikaj w podejrzane linki w e-mailach czy wiadomościach. Zawsze sprawdzaj adres strony, na której wpisujesz swoje dane.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoich danych jest najważniejsze. Dbaj o nie tak, jak o swoje cenne rzeczy!

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: