Category Menedżer Radzi

W drugiej części artykułu poświęconego obsłudze sprzedaży detalicznej w systemie WAPRO ERP omówiony zostanie proces eksportu paragonów, raportów fiskalnych oraz wystawianych w WAPRO Mag faktur do paragonów do : WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakir.

Dostosowując system WAPRO ERP do zmian, które weszły w życie po 1 października 2020 przyjęto założenie, aby wprowadzona modernizacja nie wymuszała zmian w metodach wystawiania dokumentów sprzedaży detalicznej przez użytkowników oraz, aby dalsza ich obsługa w procesach eksportu do programów finansowo – księgowych, naliczenie deklaracji VAT-7(21), import do WAPRO JPK a na koniec wysyłka plików JPK_V7 odbywała się jak automatycznie.

Niezależnie od metody rejestrowania sprzedaży detalicznej w WAPRO Mag, wystawione w programie paragony lub raporty okresowe oraz faktury do paragonów zostaną prawidłowo zaimportowane do programów finansowo – księgowych, a tam prawidłowo zinterpretowane.

Dostosowując programy do omawianej nowelizacji przepisów przyjęliśmy, że importer dokumentów programu:

  •  WAPRO Kaper – będzie rejestrował paragony lub raporty okresowe oraz faktury FP w rejestrach sprzedaży VAT, natomiast w KPiR będzie tworzyć wyłącznie dokumenty sprzedaży na podstawie paragonów lub raportów okresowych. W KPiR nie będzie tworzyć dokumentów dla faktur FP;
  • WAPRO Fakir – będzie rejestrował paragony lub raporty okresowe oraz faktury FP zarówno w rejestrach sprzedaży VAT jak i w księdze.
    W związku z tym, w importerze dokumentów WAPRO Fakir wymagana jest modyfikacja schematów księgujących, tak aby faktury inne niż do faktury do paragonów były księgowane jak dotychczas natychmiast faktury FP, zależnie od potrzeb na innym koncie.

Dla lepszego zobrazowania, poniżej zaprezentowany zostanie przykład importu dokumentów sprzedaży detalicznej do programu WAPRO Fakir.

Na potrzeby przykładu w WAPRO Mag utworzono:

  • P/000001/20 – paragon, do którego nie została utworzona faktura FP;
  • P/000002/20 – paragon, do którego utworzona została faktura FP przy wykorzystaniu faktury nieobrotowej;
  • P/000003/20 – paragon, który został przedrukowany na fakturę;
  • P/000004/20 – paragon, który powstał na podstawie wystawionej wcześniej faktury;

Tak przygotowane dane zostały wyeksportowane do pliku WAPRO XML.

UWAGA – typ dokumentów WAPRO Mag o nazwie „Faktura nieobrotowa” jest interpretowany przez importery dokumentów WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper jako standardowa faktura sprzedaży. W WAPRO Fakir nie trzeba dla niej tworzyć oddzielnego schematu księgującego jedynie utworzyć lub odpowiednio zmodyfikować istniejący schemat księgujący standardowej faktury.

Przed importem pliku do WAPRO Fakir zmodyfikowany został istniejący schemat księgujący standardowej faktury sprzedaży (FS).

Poniżej, dla przykładu zaprezentowany został schemat księgujący paragonu oraz faktur sprzedaży z dodanymi warunkami dla faktur do paragonów.

Schemat księgujący paragonów lub raportów okresowych w standardowych przypadkach powinien pozostać nie zmieniony. Przykładowy schemat poniżej:

Ze względu na to, że faktury do paragonów będą dekretowane na podstawie definicji faktury FS, w istniejącym schemacie tego typu dokumentu, dla faktur innych niż faktury do paragonów należy dodać dla każdej pozycji warunek: „Faktura do paragonów” <> TAK oraz dodać definicje jednego lub wielu dekretów dla faktur dla paragonów i w każdej pozycji dodać warunek „Faktura do paragonów” = TAK. Poniżej przykład definicji jednostronnego dekretu dla faktur FP na wybrane konto pozabilansowe:

oraz przykład dekretu definiującego dekrety dla pozostałych faktur:

Po zapisaniu procedury dekretującej można przystąpić do importu dokumentów. Poniżej przykład zaimportowanych i zadekretowanych dokumentów, faktury FP:

oraz paragonu:

Po zaimportowaniu do ksiąg przykładowego zestawu dokumentów sprzedaży detalicznej w WAPRO Fakir wygląda następująco:

Dokumenty z utworzonym jednostronnym zapisem, jako niezbilansowane wyświetlone są w kolorze czerwonym.

Jak widać poniżej, w rejestrach sprzedaży VAT faktury do paragonów widoczne są z kodem „FP”:

Powyżej zaprezentowany został prosty przykład importu dokumentów sprzedaży detalicznej do  WAPRO Fakir, którego zadaniem było pokazanie w jaki sposób należy odróżniać w schematach księgujących faktury do paragonów od pozostałych faktur i księgować je na wybranym koncie, innym niż sprzedaż detaliczna. Przykład ten pokazuje również, w jaki sposób można dostosować programy, aby nie trzeba było zmieniać dotychczasowych metod wystawiania tego typu dokumentów.

Tak zaimportowane faktury FP nie zwiększą podstawy opodatkowania w deklaracji VAT-7(21) oraz kwoty podatku należnego. A po imporcie do JPK_V7 zostaną uwzględnione w sekcji ewidencji, nie zwiększając kwot podsumowań sprzedaży.

Obsługa paragonów i faktur FP w systemie WAPRO ERP po 1 października 2020 część 1

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: