W dniu 18.05.2023 r. opublikowana została aktualizacja Wapro Update do aplikacji Wapro Aukcje udostępniająca użytkownikom nowe funkcjonalności.

Nowe funkcje dostępne są w zakładce Transakcje na wstążce:

  • Mapowanie formy płatności

  • Mapowanie formy dostawy

  • Pobierz zamówienie Baselinker

  • Automatyczne mapowanie całego katalogu Baselinker (opcja dostępna po wyborze wiązania produktu Wapro Mag z Baselinker)

Poniżej prezentujemy jak działają:

Mapowanie form płatności

Funkcjonalność umożliwia powiązanie form płatności używanych przez klientów w zamówieniach na różnych platformach z formami jakie używane są w Wapro Mag.

górnej sekcji okna widoczne są formy z programu Wapro Mag. W dolnej sekcji Dostępne widoczne są formy wykryte w zamówieniach a w sekcji Wybrane są powiązane z aktualnie wybraną formą w górnej części.

Za pośrednictwem przycisków pomiędzy sekcjami można przypinać i odpinać powiązania.

Za pomocą przycisku Dodaj użytkownik może dodać nową formę do zmapowania, której nie ma w historii pobranych zamówień.

API usługi baselinker nie umożliwia pobranie danych z listą form – są one mapowane na podstawie historii zamówień.

 

Mapowanie formy dostawy

Druga opcja to mapowanie form dostawy, którą firma ma skonfigurowaną w Wapro Mag do wysyłki konkretnych paczek a form jakie wskazane są w sklepach internetowych lub marketplace.

Działanie jest analogiczne jak w przypadku mapowania form płatności analogicznie z wykorzystaniem opcji Dodaj.

Pobieranie zamówienia baselinker

Opcja umożliwia pobieranie konkretnego zamówienia na żądanie – może być przydatna kiedy np. użytkownik usunął pobrane już zamówienie i chciałby je mimo wszystko pobrać ponownie z API.

Po wybraniu opcji należy wprowadzić numer zamówienia baselinker i wybrać opcję Pobierz

Automatyczne mapowanie katalogu produktów Baselinker

Ostatnia funkcja umożliwia automatyczne powiązanie wszystkich produktów ze wskazanego katalogu baselinker z produktami udostępnionymi w Wapro Aukcje.

Aby wykonać takie mapowanie należy wybrać na (sekcja Towary) liście produktów jakiś produkt i na wstążce wybrać opcję Produkty Baselinker. Domyślnie okno proponuje powiązanie 1:1 czyli jeden produkt Baselinker z wybranym na liście produkcje.

W momencie kiedy wybrana zostanie opcja Przypisz artykuł Wapro Mag zostanie wyświetlone pytanie czy użytkownik chce wykonać mapowanie całego katalogu z produktami z Wapro Mag.

Mapowanie odbywa się wg kodu kreskowego lub SKU (indeks katalogowy) jeśli pozycje nie zostaną odnalezione nie będą zmapowane.

Przygotowane funkcje powinny znacząco usprawnić proces pobierania i przesyłania zamówień pomiędzy platformami e-commerce oraz systemem WAPRO ERP.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną funkcjonalnością modułu Wapro Aukcje.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: